Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

ŠANGAJ, PEKING I HONGKONG

12 dana / 9 noci

TRI GRADA, TRI LICA KINE

ŠANGAJ, PEKING I HONGKONG

GRUPNI POLAZAK SA VODI?EM

Šangaj, najblještaviji grad Kine sa veli?�anstvenim hramom Bude od �ada koga Kinezi smatraju svetim mestom i gde se mole za sre?u i bogatstvo. Grad raskoši i luksuza, skoro savršeno ure?en i ?�ist, sve više osvaja turiste iz celog sveta... Sud�ou, grad koga zovu Venecija Kine jedno je od najbajkovitijih mesta ove ogromne zemlje... Peking, prestonica Kine obiluje bogatsvom istorije od najve?eg trga na svetu preko Zabranjenog grada do ?�uvenog Kineskog zida re?aju se neverovatni prizori ljudskih dostignu?a...  Hong Kong, ekonomski div Azije i posebna provincija NR Kine... Pored toga što ga mnogi smatraju najpopularnijim mestom za kupovinu, poseban na?�in �ivota ljudi u Aberdin luci i neverovatno romanti?�ni prizori na hiljade svetala koji se reflektuju u vodi, pla�a zaliva, kao i  Pik tramvaji ?�ine Hongkong turisti?�ki nezaobilaznom destinacijom..

Polazak: 26. APRIL 2016.

12 DANA / 9 NO?I

       Dan  /  Mesto
Program putovanja
         1. dan (26.04.2016.)

BEOGRAD – DOHA

 

Sastanak putnika sa vodi?�em Ponte Travel-a ispred šaltera agencije na aerodromu ‚‚Nikola Tesla"  u 12.45. Poletanje za Dohu u 14.45 (let QR 226). Obrok u avionu. Tehni?ko me?usletanje u Sofiji bez izlaska iz aviona u trajanju od oko 45 minuta. Nastavak leta za Dohu. Obrok u avionu. Dolazak u 22.20.

              2. dan (27.04.2016.)

DOHA – ŠANGAJ

 

Nastavak leta za Šangaj u 01.05 (let QR 870). Obroci u avionu. Dolazak u 14.50.Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme za odmor. No?enje.

3. dan (28.04.2016.)

ŠANGAJ – SUDŽOU – ŠANGAJ

 

 

 

 

 

 

DoruÄ�ak (švedski sto).

 

Odlazak do Sud�oa (oko jedan sat vo�nje), mesto koga popularno zovu Venecija Kine jer svojim ispresecanim kanalima podse?�a na to. Ovaj grad je bio letnjikovac kineskih vladarskih porodica. Obilazak do jedne od veoma lepo ure?enih bašti.

 

Zatim odlazak do Šantang ulice. Ovo je bila jedna od ulica gde su se kultura i trgovina najviše razvile za vreme Ming i ?ing dinastija. Renovirana Šantang ulica je svrstana kao "minijatura starog Sud�oa i  prozor Vu kulture". Šantang ulica je paralelna sa kanalom i du� ulice se nalaze mnogobrojne prodavnice.

 

Odlazak na krstarenje kanalima grada. Sud�ou je od davnina poznato mesto u Kini po proizvodnji svile. Poseta jednoj od fabrika gde se mo�e videti proizvodnja svile i ujedno kupiti proizvodi napravljeni od ove divne tkanine. U toku razgledanja ru?�ak u lokalnom restoranu (set meni).

Povratak u hotel. No?enje.

  1. dan (29.04.2016.)

 ŠANGAJ

 

 

 

Doru?ak (švedski sto).

Odlazak u poludnevno razgledanje grada. Posta Hramu Bude od �ada, svetom mesto za molitvu za sre?u i bogatstvo. Ovo je aktivan hram,sa oko 70 monaha koji �ive i rade u hramu. Hram je sagra?en izme?u 1911. i 1918.godine u stilu dinastije Song, sa simetri?�nim halama i dvorištima, uzdignute strehe, i svetlo-�ute boje zidova. U centralnom delu je skoro 2 m visoka statua Bude od belog �ada, koga je doneo monah iz Burme do Kine 1882.godine. Ovaj sede?i Buda, okru�en draguljima, je te�ak oko 1000 kg. Zatim poseta Ju vrtu, koji se nalazi u centru starog dela Šangaja, nekoliko blokova ju�no od Bund poslovnog centra, koji se tako?e obilazi. Vrt je sagra?en za vreme Ming dinastije, u klasi?�nom Ming stilu, sa brojnim paviljonima, pasarelama i tunelima. Njegovu kulturnu stranu ?�ine: nameštaj star sto godina, kaligrafija, slike poznatih umetnika, skulpture od gline.

Posle podne slobodno za kupovinu i individualne aktivnosti.

Povratak u hotel. Slobodno ve?e. No?enje.

5. dan (30.04.2016.)

ŠANGAJ - PEKING

 

 

 

Doru?�ak (švedski sto). Transfer na �elezni?�ku stanicu. Polazak vozom za Peking. Nakon pet sati vo�nje brzim vozom dolazak u Peking. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodano vreme za odmor. No?enje.

         6. dan (01.05.2016.)

 PEKING

 

 

 

Doru?�ak (švedski sto).

Odlazak u celodnevno ragledanje grada. Poseta najve?em trgu na svetu, Tjenanmen trgu (u prevodu zna?�i kapija nebeskog mira), površine 440.000 m² gde mo�e da se okupi milion ljudi. Trg se ?�esto ozna?�ava i kao nacionalni simbol zemlje jer je na njemu sagra?en Mauzolej Mao Cetunga (ne ulazi se unutra). Ina?�e sam trg se�e znatno dalje u prošlost. Sagr?en je za vreme Ming dinastije 1420. godine, i predstavlja ulaz u Carski grad. Zatim obilazak ?�uvenog Zabranjenog grada, koji se nalazi u centru Pekinga, naziva se i Palata muzej, nekada je bio carska palata Ming i ?ing dinastije. Zabranjeni grad je najve?i svetski dvorski kompleks, na površini od 72 hektara. Pravougaonog oblika je, ima 980 zgrada, i 9.999 prostorija. UNESCO ga je proglasio za svetsku kulturnu baštinu, kao i Carsku palatu Ming i ?ing dinastije zbog njegovog zna?�aja u razvoju kineske arhitekture i kulture.  U toku razgledanja ru?�ak u lokalnom restoranu (set meni). Povratak u hotel. Slobodno ve?�e. No?enje.

  1. dan (02.05.2016.)

 PEKING – BADALING – PEKING

 

 

 

Doru?�ak (švedski sto).

Odlazak u celodnevno ragledanje. Dolazak do mesta Badaling u kome su najbolje o?uvane zidine jedine gra?evine ljudskih ruku vidljive iz kosmosa, zidine Kineskog zida, oko 80km severozapadno od urbanog Pekinga. Deo zida je sagra?en za vreme Ming dinastije. Najviša ta?�ka Badalinga je Beibalou, oko 1015m nadmorske visine. Zatim obilazak Ding grobnica cara Vanli-a. To je samo jedna od grobnica Ming dinastije, koja je iskopana. Tako?e je i jedina grobnica iskopana netaknuta, od osnivanja Republike Kine. Grobnice dinastije Ming se nalaze 50km  severno od centra Pekinga, u prigradskoj opštini ?angping. U nastavku poseta Letnjoj palati, sagra?enoj za vreme Jin dinastije, tokom vladavine feudalnih careva. U vreme dinastije ?�ing, pretvorena je u luksuzni kraljevski vrt.  UNESCO je stavio na listu svetske kulturne baštine, i proglašena je remek delom kineske pejza�ne gradnje. Prirodni pejza� brda i otvorene vode u kombinaciji sa paviljonima, halama, palatama, hramovima i mostovima, formiraju harmoni?�an ansambl od izuzetne estetske vrednosti. Ovo je veoma popularna turisti?�ka destinacija u Kini. U povratku za Peking poseta Olimpijskom parku – Nacionalni stadion Pekinga ili u �argonu nazvan Pti?�ije gnezdo, koji je dizajniran za odr�avanje Letnjih olimpijskih igara 2008. godine i Paraolimpijade. Izgradnja je koštala 423 miliona dolara. U toku razgledanja ru?�ak u lokalnom restoranu (set meni).Povratak u hotel. No?enje.

         8. dan (03.05.2016.)

 PEKING

 

 

DoruÄ�ak (švedski sto).

Slobodan dan za individualna razgledanja i kupovinu.

Noćenje.

9. dan (04.05.2016.)

 PEKING - HONGKONG

 

 

 

Rani doruÄ�ak (švedski sto).

Transfer do aerodroma. Poletanje za Hongkong u 07.40 (let KA 937). Obrok u avionu. Dolazak u 11.15. Transfer do hotela. Smeštaj. Slobodno vreme. Noćenje.

10. dan (05.05.2016.)

 HONGKONG

 

 

DoruÄ�ak (švedski sto).

Odlazak u poludnevno razgledanje grada. Poseta Aberdin luci, koja je dom stotinama ljudi koji žive na ribarskim brodovima.Ovaj tradicionalni naÄ�in života je potpuno suprotan modernoj arhitekturi i životu u gradu. U veÄ�ernjim satima, hiljade svetala se reflektuje u vodi i stvara magiÄ�an prizor. Aberdin je takoÄ‘e i Okeanski park, jedan od najvećih u jugoistoÄ�noj Aziji. U nastavku odlazak do Repuls zaliva, koji je prvenstveno luksuzno stambena oblast.  Široka plaža zaliva je popularna meÄ‘u lokalnim stanovništvom i turistima, idealna je za jutarnje šetnje po plaži i sunÄ�anje. Poseta Stenli pijaci svetski poznatom mestu za dobru kupovinu uz obavezno cenkanje. Pijaca je otvorena 10.30-18.30. Tu se može naći širok izbor robe, od odeće, suvenira, ukrasa i drugih orijentalnih stvari. Stenli takoÄ‘e ima i lepe plaže i veliki broj barova i restorana. I na samom kraju razgledanja doživljaj za pamćenje. Odlazak do Viktorija vrha – jedne od najpopularnijih atrakcija Hongkonga. Sa vrha se pruža spektakularan pogled na okolinu grada, Viktorija luku i Kovlon, oblakodere i zelene padine. Odlazak do vrha je nezaboravan. Na svetu ne postoji ništa kao Pik tramvaj. Tramvaj vuku Ä�eliÄ�ni kablovi, put je toliko strm, da se Ä�ini da se graÄ‘evine, pored kojih se prolazi, naginju. Slobodno posle podne i veÄ�e. Noćenje.

11. dan (06.05.2016.)

 HONGKONG

DoruÄ�ak (švedski sto). Sobe se napuštaju u 12 Ä�asova (stvari se mogu ostaviti na recepciji na Ä�uvanje ili na recepciji doplatiti za boravak do 18 Ä�asova pod uslovom da hotel raspolaže slobodnim sobama).

Slobodno vreme za individualne aktivnosti i kupovinu. Uve�e transfer na aerodrom.

12. dan (07.05.2016.)

 HONGKONG – DOHA - BEOGRAD

Poletanje za Dohu u 01.20 (let QR 815). Obroci u avionu. Dolazak u 05.20.  Poletanje za Beograd u 07.35 (let QR 225). Obrok u avionu. TehniÄ�ko meÄ‘usletanje u Sofiji bez izlaska iz aviona u tajanju od oko 45 minuta. Nastavak leta za Beograd. Obrok u avionu. Dolazak u 13.45.

CENA PUTOVANJA U EVRIMA PO OSOBI U DVOKREVETNOJ SOBI

(plativa u dinarima po prodajnom kursu  Banca Intesa Banke)    

Datum polaska

Usluga

Cena

Doplata za jednokrevetnu sobu

 

26. APRIL 2015.

 

Prema programu

 

 

1.360 €

 

376 €

U cenu putovanja je uraÄ�unato: prevoz avionom na navedenim relacijama, 30 kg kabinskog prtljaga  i 7 kg ruÄ�nog prtljaga po osobi na letu avio kompanije QR, dok je na letu avio kompanije KA 20 kg kabinskog prtljaga  i 7 kg ruÄ�nog prtljaga po osobi , smeštaj u standardnim dvokrevetnim sobama u hotelima 4* (lokalne kategorizacije) u sva tri grada, usluga prema programu (doruÄ�ak švedski sto u hotelima i tri ruÄ�ka tokom izleta), privatni transferi aerodrom/hotel/aerodrom prema programu visokokvalitetnim klimatizovanim vozilima turistiÄ�ke kategorije, sva razgledanja i izleti navedeni u programu putovanja, troškovi organizovanja putovanja, kao i profesionalni, licencirani turistiÄ�ki vodiÄ� na srpskom jeziku koji sa grupom putuje iz Beograda.

U cenu putovanja nije uraÄ�unato: avio-takse 278 Eur po osobi (cena avio taksi data u trenutku objavljivanja programa, podložna je promeni i zavisi od avio kompanije. KonaÄ�nu cenu avio taksi kompanija objavljuje nekih 8 dana pre poÄ�etka putovanja kada se štampaju karte i tada agencija zadužuje putnike za konaÄ�nu cenu avio taksi) , fakultativni izleti sa vodiÄ�em na srpskom jeziku, ruÄ�kovi i veÄ�ere koji nisu navedeni u programu putovanja, meÄ‘unarodno zdravstveno osiguranje  i osiguranje od otkaza putovanja, viza za Kinu ( cena vize biće naknadno objavljena). Viza za Hongkong nije potrebna državljanima Srbije.

      VIZA:

- Vizu za Kinu državljane Srbije obezbedjuje agencija PONTE TRAVEL.

  • Viza za Hongkong nije potrebna državljanima Srbije
  • Državljani drugih država su u obavezi da sami provere da li su im potrebne vize i šta je potrebno od dokumentacije.

INFORMACIJE O HOTELIMA:

Smeštaj u hotelima 4* u Šangaju, Pekingu i Hongkongu (lokalne kategorizacije). Za imena hotela možete se raspitati u agenciji. Ponte Travel garantuje kvalitet smeštaja.

VAŽNE NAPOMENE :

 

MINIMUM ZA REALIZACIJU GRUPE JE 15 PUTNIKA !

USLOVI PLAĆANJAUplata akontacije 60% po potvrdi rezervacije. Ostatak 20 dana pred put.

Uplata se vrši iskljuÄ�ivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.

PREMA UGOVRU SA PARTNERIMA IZ KINE I HONGKONGA, MOŽE DOĆI DO PROMENE HOTELA, ALI U TOM SLUČAJU PARTNER JE U OBAVEZI DA OBEZBEDI HOTELE ISTE KATEGORIZACIJE I SLIČNE LOKACIJE !

Korisne informacije:

  • UobiÄ�ajene vremenske prilike u ovom periodu su karakteristiÄ�ne za ovaj deo sveta u proleće. Sušni i topli period sa temperaturama u proseku od 24 do 29 C tokom dana, dok u Hongkongu temperatura može dostići Ä�ak 35 C. Noći su ipak hladnije sa nižom temperaturom od 14 do 19 C.U ovo vreme je period VISOKE sezone u sva tri grada!
  • Kineska valuta je juan:                          1 USD = 6.38680 CNY                     1 EUR = 7.27409 CNY
  • Hongkoška valuta je hongkoški dolar: 1USD = 7.75242 HKD                      1EUR= 8.82943 HKD

·         PreporuÄ�uje se lagana pamuÄ�na odeća kao i lagana, udobna obuća (za pešaÄ�enje). Treba poneti  laganu  jaknu i nešto topliju garderobu zbog niže temperature noću.

·         Mole se putnici da provere taÄ�no vreme leta dva dana pre polaska na telefon +381 11 7858586.

Organizator putovanja je Turisti�ka agencija Ponte Travel dooLicenca kategorije OTP, broj 416 od 25.02.2010

Bir�aninova 28b, 11000 Beograd, Srbija

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Molimo putnike da proÄ�itaju Opšte uslove Putovanja.  Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene  pre poÄ�etka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predviÄ‘enim sluÄ�ajevima.

BEOGRAD 23/08/2015.