Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

SICILIJA + Rim i Bolonja

10 dana / 5 noci

S I C I L I J A
Rim – Bolonja

- najve?e i najivopisnije ostrvo  Mediterana -

Rim – Vatikan – Sicilijanska sela – Taormina – Vulkan Etna – Katanija –

Palermo – Mesina – Bolonja – San Marino

Sicilija je najve?e, najivopisnije i najintrigantnije ostrvo Mediterana zbog svoje istorije duge tri milenijuma, o?aravaju?e prirode, ivopisnih sela i bogate kulturne baštine. Oslanja se jednim svojim delom na špic italijanske “?izme”. Ostrvom dominira najve?i i jedini ivi vulkan u Evropi – Etna (3.340 m), sa oko 400 ugašenih i nekoliko aktivnih kratera. A, za ovo ostrvo su sigurno i glavne asocijacije – italijanska mafija i remek-delo filmske umetnosti – film “Kum”.

?ARDINI NAKSOS – Jedno od najatraktivnijih letovališta na Siciliji i Jonskom moru. Nalazi se u podnoju najatraktivnijeg grada na Siciliji – Taormine. Udaljeno je od Taormine na oko 5 km sa kojom je povezano redovnom autobuskom linijom. Prepoznatljivo je po izuzetnoj atmosferi i zabavi.

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan  BEOGRAD
Polazak oko 17:00 ?asova sa  Lastine autobuske stanice  (proveriti 3 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska autobusa). No?na vonja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema Rimu.

2. dan  RIM
Dolazak u Rim u podnevnim ?asovima. Panoramsko razgledanje Rima – grada starog 28 vekova. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnostil.  No?enje.

3. dan  RIM– VATIKAN
Doru?ak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za šetnju ili mogu?nost individualnog odlaska u  Vatikan – jedne od najmanjih i najmo?nijih drava. (Obilazak sklopa Vatikanskih palata, Sikstinske kapele sa freskama Mikelan?ela, Boti?elija i drugih velikih slikara, bazilike Sv. Petra). U ve?ernjim ?asovima polazak za Siciliju. No?na vonja kroz Italiju.

4. dan  SICILIJA – SICILIJANSKA SELA – TAORMINA
Prelazak trajektom na Siciliju. Dolazak na Siciliju u jutarnjim ?asovima. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za odmor i individualne aktivnosti. U ranim poslepodnevnim ?asovima mogu?nost organizovanja fakultativnog izleta do tipi?nih sicilijanskih sela Forza d’Agro i Savoka u kojima je sniman legendarni film “Kum”.  Obilazak katedrale Sv. Lucije na ?ijem ulazu je snimana poznata scena ven?anja, a nakon obilaska kratak odmor uz espresso ili granitu u baru “Viteli” u kojem je Al Pa?ino snimio legendarnu scenu prosidbe. Nakon obilaska povratak u hotel. U ve?ernjim ?asovima slobodno vreme ili mogu?nost inividualnog odlaska do mondenskog i najlepšeg letovališta na Siciliji – Taormine  (sve napomenuto se nalazi u glavnoj ulici): šetnja glavnom ulicom, Gr?ki amfitetar, palata Di Stefano, crkva Sv. Katarine, crkva Sv. Nikole, Gradska opština, vidikovac…). No?enje.

5. dan  SICILIJA – VULKAN ETNA – KATANIJA
Doru?ak. Nakon doru?ka mogu?nost organizovanja fakultativnog obilaska Etne (3.340 m) – najve?eg i jedinog ivog vulkana u Evropi, sa oko 400 ugašenih i nekoliko aktivnih kratera. Odlazak na visinu od 1.900 m, slobodno vreme za individualnu šetnju oko starijih ugašenih kratera ili mogu?nost individualnog odlaska na visinu od 2.900 m, do kratera koji je bio aktivan 2001. godine (doplata za i?aru je na licu mesta / napomena: odlazak na vulkan Etnu zavisi od vremenskih uslova). Nakon obilaska nastavak puta prema Kataniji – prelepog grada na obali Jonskog mora. Po dolasku slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U ve?ernjim ?asovima povratak u hotel. No?enje.

6. dan  SICILIJA – PALERMO – MONREALE
Doru?ak. Nakon doru?ka mogu?nost organizovanja fakultativnog obilaska Palerma i Monrealea. Vonja kroz srce Sicilije pored fantasti?nih maslinjaka i vinograda. Po dolasku u Monreale poseta velelepnoj katedrali ?uvenoj po ivopisnim vizantijskim mozaicima u kojoj su se krstili, ven?avali i sahranjivali ?lanovi normanskih kraljevskih porodica. Nakon obilaska polazak ka Palermu. Panormaski obilazak glavnog grada Sicilije: Korso Umberto, Trgovi Kvatro kanti i Pretoria, pozorišta Garibaldi i Masimo, Katedrala, Normanska palata iz XII veka koju su gradili prvi sicilijanski kraljevi… Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U poslepodnevnim ?asovima povratak u hotel. No?enje.

7. dan  SICILIJA – MESINA

Doru?ak. Napuštanje hotala. U poslepodnevnim ?asovima polazak prema Mesini – gradu koji zovu „Vrata Sicilije“ i kojim dominira luka u koju pristiu trajekti sa kopnenog dela Italije. Po dolasku slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U ve?ernjim ?asovima nastavak putovanja prema Bolonji. Prelazak trajektom na kopneni deo Italije. No?na vonja kroz Italiju.

8. dan  BOLONJA
Prepodnevni dolazak u Bolonju. Univerzitetska Bolonja je veli?anstveni srednjevekovni grad sa renesansnim palatama i arkadama. Centar grada ?ine dva identi?na trga, Ma?ore i Netuno. Crvenkastosme?e gra?evine i levi?arska reputacija su Bolonji doneli nadimak ’’La Rossa’’ (Crvena). Zbog svoje bogate kuhinje dobila je nadimak ’’La Grassa’’ (Debela). Po dolasku panoramski obilazak grada: spomenik Neptunu, Bazilika San Petronio, Univerzitet, Due Tori, Palata Banki, Palata Notai, Palata Akursio, Trg Madore. Nakon obilaska smeštaj u hotel. Slobodno vreme. No?enje.

9. dan  BOLONJA – SAN MARINO
Doru?ak. Napuštanje hotela. Mogu?nost fakultativnog odlaska do San Marina. Po dolasku obilazak grada: ?uvene tvr?ave San Marina, Bazilika Sv.Marina, Narodna palata...Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U posle podnevnim ?asovima polazak za Beograd. No?na vonja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

10. dan  BEOGRAD

Dolazak u Beograd u poslepodnevnim ?asovima.                ( Kraj usluga )

C E N A :

Paket aranman  / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Opis

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Dan ena

03.03. – 12.03.2017.

SPECIJALNA PONUDA  239 €

259 €

Aranman se pla?a u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate
.Cena iz tabele je u evrima.

 

CENA ARANMANA OBUHVATA:

 • prevoz  autobusom turisti?ke klase na relacijama navedenim u programu(visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • smeštaj u Rimu (1 no?enje sa doru?kom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • smeštaj na Siciliji (3 no?enja sa doru?kom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • smeštaj u Bolonji (1 no?enje sa doru?kom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • obilaske prema programu (Rim – panorama grada, Bolonja – panorama grada)
 • troškove organizacije i vo?enja aranmana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANMANA NE OBUHVATA:

 • me?unarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) –11  € (osobe od 19 – 64 god.), 8 € (deca od 0 meseci – 18 god.), 21  € (osobe od 65 – 80 god.)
 • PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
 • fakultativne izlete i ulaznice
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Rim i okolinu (uvedena 01.09.2014, pla?a se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 3* – 4 € po no?enju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4*  – 6 € po no?enju / po osobi
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu u ?ardini Naksosu (uvedena 29.07.2011, pla?a se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2 i 3* – 1,5 € po no?enju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 3  € po no?enju / po osobi. Deca do 10 godine ne pla?aju taksu.
 • obaveznu gradsku komunalnu taksu za Bolonju  – za boravak u hotelima sa 3* – 1,5 € po no?enju / po osobi. a za boravak u hotelima sa 4*  – 2,5 € po no?enju / po osobi

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

       Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova    
       rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po        
       lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-
       partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvo?enja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podlone su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Vatikan (sa ulaznicom) – 35 € odrasli / 25 € deca
 • Sicilijanska sela – 20 € odrasli /10 € deca
 • Vulkan Etna i Katanija – 25 € odrasli / 15 € deca
 • Palermo i Monreale – 40 € odrasli /25 € deca
 • San Marino – 25 € odrasli / 15 € deca

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranmana

POPUSTI: 

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatene osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju leaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatene osobe (imaju sedište u autobusu, imaju leaj u hotelu)     
 • tre?a odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

       Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u nekom od navedenih hotelado popune mesta:

 • u Rimu (Italija) sa 3*

       HOTEL BLANC ET NOIR 3*   www.blancetnoirhotel.com  do popune mesta
Nalazi se u severozapadnom delu Rima, 20 minuta metroom od strogog centra Rima. Hotel ima parking, restoran i bar. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), minibar, telefon, TV, sef i klima ure?aj. Doru?ak – kontinentalni švedski sto.

 • na Siciliji (Italija) sa 3*, nalazi se u poznatom letovalištu ?ardini Naksosu:

       HOTEL VILLA LINDA  3*  /  ?ardini Naksos  www.hotelvillalinda.net   do popune mesta

        Nalazi se na oko 10 min hoda od centra mesta.Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen u kupatilu, klima ure?aj
Doru?ak – kontinentalni švedski sto.

   HOTEL BAIA DEGLI DEI  3*  /  ?ardini Naksos  www.hotelbaiadeglidei. it

        Nalazi se na samoj plai, na oko 10 minuta hoda od centra. Hotel poseduje restoran, bar, TV salu. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), fen u kupatilu, klima ure?aj. Doru?ak – kontinentalni švedski sto.

 • u Bolonji (Italija) sa 3*

  HOTEL ASTOR 3* www.astor-hotel.it

        Nalazi se na mirnoj lokaciji, u blizini sajmišta i nove Gradske ku?e u Bolonji.Povezan linijim gradskog prevoza sa centrom.
Hotel ima parking,restoran i bar.Svaka soba ima tuš/WC, SAT TV.Sve sobe imaju besplatan WI FI.
Doru?ak – kontinentalni švedski sto

SOPSTVENI PREVOZ: 

 • CENA ARANMANA SE UMANJUJE ZA 90 € (odrasli) i 50 € (deca od 2-12 god.)
 • ako se ne koristi 1 no?enje u Rimu – popust je 20 € po osobi
 • ako se ne koristi 1 no?enje u Bolonji – popust je 20 € po osobi
 • pre polaska na put podi?i u agenciji vau?er, koji mogu traiti grani?ne vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
 • postoji mogu?nost dodatnih no?enja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranmana):

OSTALA MESTA – postoji mogu?nost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do grani?nog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)                                                                  

 GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

 parking kod radni?kog univerziteta

25 EUR

NOVI SAD

parking kod elezni?ke stanice

15 EUR

Cena povratnog transfera je po osobi

NA?INI PLA?ANJA ARANMANA:

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
  2.   30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mese?nim ratama ?ekovima gra?ana (uz doplatu od 1,5 %  po mesecu, na  deo koji se pla?a odloeno)  najkasnije do:

Za polaske od 01.02. do 01.04.…………….…….   najkasnije do  15.06.2017.

3.   platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4.  30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mese?nih rata BEZ KAMATE – ovaj na?in pla?anja vai samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turisti?koj agenciji,

5.  30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mese?nih rata BEZ KAMATE – ovaj na?in pla?anja vai samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turisti?koj agenciji

    6.   potroša?ki krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 ?asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji,
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima tre?i i ?etvrti leaj mogu biti pomo?ni. Dimenzija i izgled pomo?nog leaja zavise od mogu?nosti smeštajnih objekata, moe biti sofa na razvla?enje, ali je uglavnom standardne veli?ine tako da je zbog pomo?nog leaja, tre?oj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne moe da uti?e na razmeštaj po sobama, jer to isklju?ivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadraja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogu?nost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadraja, jer isklju?ivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima ure?aj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      

 • Proveriti 3 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranmana  predvi?ene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vonje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloivosti kapaciteta stajališta
 • Duina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadrava pravo promene programa putovanja usled nepredvi?enih objektivnih okolnosti (npr. guva na granicama, guva u saobra?aju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi?enog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima pla?anja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš duni su sami da se informišu kod nadlenog konzulata o uslovima koji vae za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna nov?ana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu?aju da pograni?ne vlasti onemogu?e putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne                                                            garantujemo mogu?nost zadravanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe ra?una i povra?aja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)
 • Naša preporuka je da povedete ra?una na Vašem putovanju o li?nim dokumentima i novcu

 

Molimo Vas da paljivo pro?itate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turisti?ka agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program vae Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranman je ra?en na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrava pravo korekcije ugovorene cene  pre po?etka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvi?enim slu?ajevima

Cenovnik za Siciliju (Viva sezona 2017. godine,autobus, 10 dana) br.1 od 30.11.2016.