Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

TIGNES & VAL D’ ISERE

8 dana / 7 noci

Pitajte eksperte gde skijaju ove zime!!!

TIGNES & VAL D’ ISERE  – Espace Killy 2017.

28. januar / 04. februar 2017.

Tinj (Tignes) ?ine tri naselja oko jezera: Lavachet (na po?etku), Le Lac (u sredini)  i Val Claret na kraju doline  pod lednikom Grande Motte. Ponuda zabave, apres ski, trgovina itd. u ovom francuskom skijaškom raju je fantasti?na. Sva tri nabrojena naselja Tignes- a su me?usobno povezana besplatnim autobusom, dok su na skijama dostupne gotovo sve ta?ke tih naselja. Najpopularnije naselje je Val Claret, koje se nalazi odmah uz podzemnu �eleznicu i predstavlja idealno polazište za skijanje prema svim stranama. Do podno�ja Val d’Isere- a mo�ete jednostavno sti?i �i?arom sa kabinama Aeroski. Skijanje Tignes.

Espace Killy -Tignes i Val d’Iser, kompleks skijališta od 300 km ski staza, prote�e se na nadmorskoj visini od 1.550 m do ?ak 3.450 m i va�i za mo�da i najbolje skijalište na svetu. Bi?ete u prilici da skijate na izuzetnim i duga?kim stazama, od kojih je svakako najpoznatija staza u Val d’Isere- u, na kojoj se vozi Svetski kup.

Cena paket aran�mana  izra�ena u € po osobi:
PREVOZ IZ NIŠA + SMEŠTAJ na bazi 7 no?enja + 6-dnevni SKI PASS

Termin

28. januar / 04. februar 2017.

Mesto polaska

Niš

Beograd

Studio za 4 osobe (16-20 m2) TIP 1 

409 €

399 €

Studio za 4 osobe (21-25 m2) TIP 2

435 €

425 €

Studio za 5 osobe (21-25 m2) 

425 €

415 €

2-sobni apartman za 4 osobe (35-45 m2)

479 €

469 €

 2-sobni apartman za 5 osoba (35-45 m2) 

445 €

435 €

3-sobni apartman za 6 osoba 

469 €

459 €

3-sobni apartman za 7 osoba

445 €

435 €

3-sobni apartman za 8 osoba

425 €

415 €

Studio za 3 osobe (16-20 m2)

449 €

439 €

Studio za 2 osobe (12-15 m2)

489 €

479 €

Pla?anje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banka Intesa na dan uplate

 

Program putovanja:

27. januar 2017. Polazak iz Niša u popodnevnim ?asovima. Skupljanje putnika du� auto puta Niš – Beograd. Dnevna i no?na vo�nja kroz Hrvatsku, Sloveniju, Italiju i Francusku.

28. januar 2017. Dolazak u Tinj u kasnim popodnevnim satima i smeštaj u apartmane. Slobodno vreme.

29. januar – 03. februar 2017. Šestodnevno skijanje u ski oblasti Val Thorens-Tri Doline (najve?i ski centar na svetu – 600 km staza).

04. februar 2017. Priprema za put, raspremanje i odjava iz apartmana. Provera apartmana. Polazak za Srbiju u podne. Obilazak OUTLET shopping centra – Vicolungo, u blizini Milana (www.thestyleoutlets.it). Nastavak puta ka Srbiji. No?na vo�nja kroz Italiju, Sloveniju i Hrvatsku.

05. februar 2017. Dolazak u Beograd u prepodnevnim, a u Niš u popodnevnim ?asovima.

Aran�man obuhvata:

• Prevoz autobusom visoke turisti?ke klase na relaciji Niš – Tignes – Niš,
• Smeštaj u izabranim apartmanima na bazi 7 no?enja,
• Šestodnevni skipass za Tignes oblast, koja obuhvata 150 km ski staza (mogu?e proširenje ski pass-a i na Val d’Iser  (ski oblast Espace Killy) uz doplatu – ukupno 300 km staza).
• Troškovi pratioca grupe
• Troškove organizacije putovanja

Aran�man ne obuhvata:

• Lokalne takse, o.83 € po osobi po no?i – pla?anje na licu mesta u Tignes-u,
• Doplata za skipass za ceo Espace Killy, koji uklju?uje i skijalište Val d’Iser. 6 dana- 35 evra. (NIJE OBAVEZNO, ali PREPORU?UJEMO). Ukoliko se dokupi ski pas za celu oblast, dobija se besplatno koriš?enje zatvrorenog bazenskog kompleksa kao i otvorenog kizališta u Tignesu svih 6 dana trajanja ski pasa,
• Posteljinu i peškire u apartmanu – (doplata: __ € posteljina za singl le�aj, odnosno __ € za francuski le�aj; __ € peškiri) NIJE OBAVEZNO, mo�ete poneti svoje.
• Završno ?iš?enje apartmana, opciono sami ili uz doplatu.
• Obavezan depozit za  najam apartmana 500-800 € po smeštajnoj jedinici, ostavlja se na licu mesta kešom ili kreditnom karticom. Depozit se vra?a prilikom razdu�ivanja apartmana, ukoliko nema ošte?enja.

Napomena:

Za neskijaše cena se umanjuje 120 € od cene paket aran�mana;

Ukoliko stranke koriste sopstveni prevoz, cena se umanjuje 90 € od cene paket aran�mana (odnosi se na cene sa polaskom iz Niša);

Na?in pla?anja:

Gotovinsko pla?anje – 30% prilikom rezervacije, ostatak 15 dana pre po?etka aran�mana;

Kreditne kartice : Visa, Dina, Maestro, Master Card (isti uslovi kao gotovina);

Odlo�eno ?ekovima gra?ana: 30% prilikom rezervacije, ostatak u jednakim mese?nim ratama najkasnije do 31. marta 2017. god;

Administrativnom zabranom u jednakim mese?nim ratama najkasnije do 31. marta 2017. godine, po uslovima organizatora putovanja (va�i samo za firme sa kojima Ski & Sun Travel ima potpisan ugovor o saradnji);

Preko ra?una uz profakturu izdatu od strane SKI & SUN Travel-a;

MINIMUM ZA REALIZACIJU PROGRAMA PUTOVANJA JE 40 PUTNIKA. 
KRAJNJI ROK ZA OBAVEŠTAVANJE PUTNIKA U SLU?AJU OTKAZIVANJA ARAN�MANA OD STRANE SKI & SUN TRAVEL-A JE 5 DANA PRE PO?ETKA PUTOVANJA
Organizator putovanja je turisti?ka agencija SKI & SUN Travel, licenca OTP 381/2010 izdata od Agencije za privredne registre od 22.02.2010. godine. Ski & Sun Travel osiguran je Polisom osiguranja od odgovornosti turisti?kih agencija za slu?aj insolventnosti i odgovornosti za slu?aj štete nanete putniku br. 228880, osigurava?a „MILENIJUM OSIGURANJE” A.D.O Beograd. Polisa va�i od 25.01.2016. do 25.01.2017. godine. Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja turisti?ke agencije Ski & Sun Travel koji su sastavno deo prijave putvanja.