Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

MOSTAR-SARAJEVO-VIŠEGRAD

2 dana / 1 noci

heart za DAN ZALJUBLJENIH heart
VIŠEGRAD – SARAJEVO – MOSTAR

hotel 4* sa koriš?enjem SPA CENTRA
2 dana/ 1 no?enje/ bus

Program putovanja:

1. Dan – Novi Pazar - Višegrad - Sarajevo
Skup putnika i polazak autobusa u 01:00h sa dogovorenog mesta, vožnja prema Bosni i Hercegovini uz usputna zadržavanja prema potrebi grupe. Nakon prelaska granice vožnja prema Višgradu. Dolazak u Višegrad u ranim jutarnjim ?asovima. Obilazak starog mosta, ?uvene ''?uprije na Drini'' i spomenika Ive Andri?u. Slobodno vreme za ispijanje jutarnje kafe na obalama Drine…
Nastavak putovanja prema Sarajevu sa usputnim pauzama za osveženje. Dolazak u Sarajevo oko podneva , smeštaj u hotel 4*. Odmor. U popodnevnim satima panoramsko razgledanje Sarajeva: Stup, Alipašino polje, Grbavica, Marijin dvor, Skenderija, mostovi na Miljackoj, Narodno pozorište, Gradska vije?nica, Inat ku?a Baš?aršija, Sebilj, Kazandžiluk ulica, Begova džamija iz XVI veka, Gradska katedrala, stara pravoslavna crkva, jevrejski hram i sinagoga...Slobodno vreme. Povratak u hotel u ve?ernjim ?asovima. Izlazak u grad. No?enje.

2. Dan – Sarajevo - Mostar
            Doru?ak. Fakultativni odlazak za Mostar. Obilazak grada (stari most, kriva ?uprija, kujundžiluk-stara ?aršija, tursko kupatilo…).
          U poslepodnevnim satima polazak za Sarajevo. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U ve?ernjima satima polazak za Novi Pazar.

3. Dan - Novi Pazar
            Dolazak u Novi Pazar u ranim jutarnjim satima…

Cena aranžmana: 49eur

Aranžman obuhvata:
- Kompletnu organizaciju uz pratioca putovanja,
- Prevoz modernim turisti?kim autobusom (klima, audio i video oprema),
- 1 no?enje sa doru?kom u hotelu 4*,
- Razgledanja po programu,

Aranžman ne obuhvata:
- Individualne troškove,
- Me?unarodno putno-zdravstveno osiguranje,
- Fakutativne programe i izlete.

Napomene:

-Ta?no vreme polaska agencija odredjuje 48 h pre putovanja.
-Fakultativni izleti su predvi?eni za minimum 25 osoba. U slu?aju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvo?enja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slu?aju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

USLOVI I NA?IN PLA?ANJA:

Pla?anje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Unicredit banke.
- Minimum 40 putnika za realizaciju aranžmana. U slu?aju manjeg broja prijavljenih agencija zadržava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slu?aju neslaganja putnika, agencija zadržava pravo otkaza aranžmana pet dana pred po?etak putovanja! Organizator putovanja zadržava pravo izmene redosleda pojedinih sadržaja u programu u toku putovanja.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Dužina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. dužine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Organizator putovanja je Dream Travel Service DOO, Novi Pazar. Licenca OTP 34/2014

Pla?anje se vrši isklju?ivo u dinarima po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.

Uz ovaj program putovanja važe Opšti uslovi putovanja TA Dream Travel Service, Licenca OTP 37/2014 izdata od strane Ministarstva od 15.04.2014. godine