Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

DVORCI BAVARSKE

6 dana / 3 noci

DVORCI BAVARSKE

- najlepši dvorci Evrope –

Impozantan broj dvoraca je izgra?en tokom prethodnih hiljadu godina u najjunijoj nema?koj pokrajini, Bavarskoj, ?iji je glavni grad Minhen. Ove gra?evine su tokom vekova bile sedišta najvanijih istorijskih doga?aja i u njima su ivele najpoznatije li?nosti nema?ke istorije. Takozvana "Romanti?na ruta" kao najzna?ajniji trgova?ki put kroz Bavarsku donosila je prosperitet i bogatstvo,a radi njene zaštite mnogo dvoraca  i utvr?enja je sagra?eno upravo uz ovaj put.
Jedna od najpoznatijih turisti?kih atrakcija Nema?ke je "Romanti?na ulica" koja je nastala 1950. godine kako bi privukla turiste u tek stvorenu Federalnu Republiku Nema?ku. Danas, najpoznatiji i najpose?eniji dvorci su oni koji je izgradio kralj Ludvig II: Nojšvanštajn, Linderhof, Herenhimze... Dvorci su izgra?eni u oblasti Bavarskih Alpa. Izgradnja ovih dvoraca tei da prikae i sa?uva ne samo starogermansku mitologiju,ve? i romanti?an, viteški srednji vek u Nema?koj.

Salzburg, Minhen, dvorci Nojšvanštajn, Linderhof i Herenhimze, Fisen

 PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan  BEOGRAD
Polazak iz Beograda oko 20:00 sa Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska autobusa). No?na vonja kroz Hrvatsku, Sloveniju i Austriju prema Nema?koj.

2. dan SALZBURG – MINHEN
Dolazak u jutarnjim ?asovima u poznati austrijski grad Salzburg. Po dolasku obilazak grada: Katedrala, Glokenšpil, Nadbiskupska palata, Mocartova ku?a, Getraidegase, Mirabel dvorac i vrt... Slobodno vreme. Nastavak putovanja prema  Minhenu. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. No?enje.

3. dan  Minhen
Doru?ak. Panoramski obilazak Minhena: dvorac Nimfenburg – letnja rezidencija dinastije Vitelsbah, kraljevska rezidencija, Nacionalna opera i pozorište, galerija nove i stare Pinakoteke, glavni trg Marienplac sa starom i novom  zgradom opštine i ?uvenim Glokenšpilom (zvona), pijaca Viktualienmarkt... Nakon obilaska slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti (preporuka: pinakoteke, muzej BMW, Olimpijsko selo...). Povratak u hotel. U ve?ernjim ?asovima mogu?nost organizovanja fakultativnog odlaska na ve?eru u jednu od najpoznatijih pivnica. No?enje.

4. dan  Minhen– DVORAC NOJŠVANŠTAJN – DVORAC LINDERHOF FISEN  – MINHEN
Doru?ak. Odlazak do dvorca Nojšvanštajn, koji je podignut na nepristupa?noj  litici u stilu staronema?kih viteških zamkova. Inspirisao je Volta Diznija na izradu prepoznatljive “špice” za brojne crtane filmove. Nastavak putovanja do gradi?a Fisen, koji se nalazi na najvišoj ta?ki u Bavarskoj (808m nadmorske visine). Nakon obilaska, nastavak putovanja do dvorca  Linderhof, palate bavarskog kralja Ludviga II (druga polovina XIX veka). Prvobitno je izgra?en za potrebe lova a za Ludvigovog oca Maksimilijana II, kasnije ga je Ludvig II preuredio, u skladu sa svojim ukusom za ekscentri?nost i pozlatio njegove odaje. Povratak u Minhen u ve?ernjim ?asovima. No?enje.

5. dan  MINHEN - DVORAC HERENHIMZE
Doru?ak. Nakon doru?ka napuštanje hotela. Polazak prema najve?em bavarskom jezeru Himze. Po dolasku vonja brodom do ostrva na kojem se nalazi prelepi dvorac Herenhimze. Obilazak dvorca, koji je podignut poslednji, u rokoko stilu, po uzoru na Versaj. Nakon obilaska povratak brodom sa ostrva. U poslepodnevnim ?asovima polazak za Beograd. No?na vonja kroz Austriju, Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

6. dan   BEOGRAD – Dolazak u Beograd u ranim jutarnjim ?asovima.                 ( Kraj usluga )

C E N A :
Paket aranman  / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Opis

Termin putovanja

Hotel

Ukupna cena po osobi

Zima

14.03 – 19.03.2017.

Hotel 3*

Specijalna ponuda

169 €

Hotel 3*

179 €

Aranman se pla?a u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate.
Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANMANA OBUHVATA:

 • prevoz autobusom turisti?ke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
 • smeštaj u Minhenu (3 no?enja sa doru?kom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
 • obilaske prema programu (Minhen, Salzburg)
 • troškove organizacije i vo?enja aranmana
 • usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANMANA NE OBUHVATA:

 • me?unarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 7 € (osobe od 19 – 64 god.), 5 € (deca od 0 meseci – 18 god.),  13 € (osobe od 65 – 80 god.) .)  PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
 • troškove rezervacija, ulaznica i prevoza za dvorce Linderhof, Nojšvanštajn i Herenhimze – 40 € (pla?anje na licu mesta)
 • vonju brodom do zamka Herenhimze (povratna karta, pla?a se na licu mesta) – 7 € odrasli / 4 € deca od 4 – 12 godina / besplatno deca od 0 – 4 godine
 • ulaznice i fakultativne izlete

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podlone su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

 • Ve?era u pivnici – 27 €

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

 • Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera Organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvodjenja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU:  40% od cene aranmana

POPUSTI: 

 • deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatene osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju leaj u hotelu)
 • deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatene osobe (imaju sedište u autobusu, imaju pomo?ni leaj u         hotelu)     
 • tre?a odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

SOPSTVENI PREVOZ: 

 • CENA ARANMANA SE UMANJUJE ZA 60 € (odrasli) i 35 € (deca od 2-12 god.)
 • pre polaska na put podi?i u agenciji vau?er, koji mogu traiti grani?ne vlasti prilikom ulaska u druge zemalje
 • postoji mogu?nost dodatnih no?enja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

OPIS I LOKACIJA HOTELA:

Smeštaj je u Minhenu (Nema?ka) u hotelu sa 3*. Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

MERCURE HOTEL MUNCHEN OST MESSE 3* http://www.accorhotels.com/gb/hotel-8667-mercure-hotel-muenchen-ost-messe/index.shtml

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, na oko 20-ak minuta od centra grada. Hotel ima 167 prostranih soba, restoran, bar i parking. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), TV, sef i Wi-Fi. Doru?ak se slui po principu samoposluivanja.

SUPER 8 MUNICH CITY WEST  3* http://www.super8.com/hotels/germany/munich/super-8-munich-city-west/hotel-overview  (za polazak 14.06.)

Hotel se nalazi na liniji gradskog prevoza, na oko 15-ak minuta od centra grada. Hotel ima 168 modernih, komfornih soba, restoran, bar, parking i internet. Svaka soba ima kupatilo (tuš/WC), fen, TV i Wi-Fi. Doru?ak se slui po principu samoposluivanja. Ne postoji mogu?nost boravka u 1/2+1 sobama.

NA?INI PLA?ANJA ARANMANA:

 1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja
 2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mese?nim ratama, ?ekovima gra?ana (obavezna  je  doplata od 1,5%  po mesecu, na deo koji se pla?a odloeno) najkasnije do:

Za polaske od 01.10.2016. do 01.02.2017……….…15.04.2017.

Za polaske od 01.02. do 01.04.2017……….………..15.06.2017.

 1. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)
 2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mese?nih rata BEZ KAMATE – ovaj na?in pla?anja vai samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i Amesrican Express) i direktne prijave i uplate u turisti?koj agenciji Viva
 3. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mese?nih rata BEZ KAMATE – ovaj na?in pla?anja vai samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turisti?koj agenciji Viva.
 4. potroša?ki krediti banaka od 3 – 24 meseca, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana najkasnije 10 dana pred put

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranmana):

 • OSTALA MESTA – postoji mogu?nost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do grani?nog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)     

GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

parking kod radni?kog univerziteta

25 EUR

NOVI SAD

parking kod elezni?ke stanice

15 EUR

Cena povratnog transfera je po osobi.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

 • U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 ?asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs
 • Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od smeštajnih objekata
 • Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja
 • U pojedinim smeštajnim objektima tre?i i ?etvrti leaj mogu biti pomo?ni. Dimenzija i izgled pomo?nog leaja zavise od mogu?nosti smeštajnih objekata, moe biti sofa na razvla?enje, ali je uglavnom standardne veli?ine tako da je zbog pomo?nog leaja, tre?oj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.
 • Organizator putovanja ne moe da uti?e na razmeštaj po sobama, jer to isklju?ivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta
 • Neki od dopunskih sadraja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogu?nost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadraja, jer isklju?ivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV,  klima ure?aj...)

OPŠTE NAPOMENE:                      

 • Proveriti 3 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska
 • Kod autobuskih aranmana  predvi?ene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vonje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloivosti kapaciteta stajališta
 • Duina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duine trajanja obilazaka,  termina polazaka…)
 • Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije
 • Organizator putovanja zadrava pravo promene programa putovanja usled nepredvi?enih objektivnih okolnosti (npr. guva na granicama, guva u saobra?aju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi?enog za obilazak...)
 • Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom  putovanja, uslovima pla?anja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja
 • Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred
 • Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja
 • Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi
 • Putnici koji poseduju inostrani pasoš duni su sami da se informišu kod nadlenog konzulata o uslovima koji vae za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave
 • Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna nov?ana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu?aju da pograni?ne vlasti onemogu?e putniku ulaz na teritoriju Evropske unije
 • Zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogu?nost zadravanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe ra?una i povra?aja poreza iz Evropske Unije (TAX FREE).

 

 • Molimo Vas da paljivo pro?itate Opšte uslove putovanja

Organizator putovanja je Turisti?ka agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program vae Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranman je ra?en na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadrava pravo korekcije ugovorene cene  pre po?etka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvi?enim slu?ajevima

 • Cenovnik za Dvorce Bavarske (Sezona 2017. godine, autobus, 6 dana) br.1 od 30.11.2016.