Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

“CINQUE TERRE”- ?ENOVA

6 dana / 3 noci

 

?enova, grad Kristofora Kolumba i Garibaldija, vekovna rivalka Venecije sa kojom se borila i dobijala primat
na moru. Raskošne palate, stara luka sa novim sadržajem (pomorski muzej i najve?i akvarijum, botani?ka bašta, šoping-molovi), mnoštvo prodavnica i sjajnih restorana, neopisiva živost Mediterana.

Nacionalni park “Cinque terre” (pet zemalja) pod zaštitom je UNESCO-a i predstavlja skup od pet terasasto izniklih naselja na strmim liticama ligurijske rivjere, do kojih je nemogu?e do?i kolima. Autenti?nost i nedostatak komercijlizacije ?ini da odišu posebnim šarmom. Živopisne ku?e pastelnih boja, primorski šarm, mreža puteljaka za šetnju je nešto što nikoga nije ostavilo ravnodušnim.CinqueTerre odiše druga?ijim vremenom, kada su ljudi živeli jednostavnije i spokojnije..Vodimo vas da i Vi doživite deo te bajke...

?enova – Menton – Sanremo – Cinque Terre – Portofino

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan BEOGRAD
Polazak oko 18:00 ?asova sa sa Lastine autobuske stanice (proveriti 3 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska autobusa). No?na vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju prema ?enovi.

2. dan ?ENOVA
Dolazak u ?enovu u prepodnevnim satima. Po dolasku, panoramsko razgledanje centra grada, koji je proglašen delom svetske kulturne baštine, Trg de Ferari na kome se nalaze opera i berza, Trg Mateoti sa palatom pravde, Duždeva palata, katedrala San Lorenco, via Garibaldi sa palatama ?enovljanskih aristokratskih porodica, Trg pobede, stara luka, via Balbi, Kraljevska palata… Smeštaj u hotel. Slobodno popodne. No?enje.

3. dan ?ENOVA – OBALA CVE?A – MENTON – SANREMO – ?ENOVA
Doru?ak. Slobodan dan u ?enovi ili celodnevni fakultativni izlet “Menton i Obala cve?a”. Vožnja do Mentona

mondenskog centra na Francuskoj rivijeri koji se još naziva “La perle de la France” – “Biser Francuske”.
Nakon dolaska, obilazak Mentona: stari grad sa izuzetnim mediteranskim šarmom, lepa marina, živopisne pjacete...
Slobodno vreme.Nastavak putovanja do Sanrema.Dolazak u Sanremo i odlazak do Ruske crkve u kojoj je bio sahranjen crnogorski kralj Nikola I Petrovi?. Kra?i obilazak starog dela grada - La Pinja. Slobodno vreme u centru kraj ?uvenog kazina i šetališta uz more.... Povratak u hotel. No?enje.

4. dan ?ENOVA – LEVANTO – “CINQUE TERRE”– ?ENOVA
Doru?ak. Celodnevni fakultativni izlet do “Cinque Terre”: Vožnja do mesta Levanto (oko sat i dvadeset minuta) gde se ukrcava na voz koji povezuje svih pet naselja u sastavu Nacionalnog parka .Odlazak do najve?eg naselja u okviru parka Rioma?ore (Riomaggiore) koje leži na stenama duž potoka Ma?ore i spušta se ka moru u formi amfiteatra..Obilazak tvr?ave, crkve.Nastavak putovanja vozom do Manarole, tipi?nog sela ove regije sa ku?ama koje se spuštaju terasasto do same obale mora.Vožnja vozom.do slede?eg sela Ver naca (Vernazza) koje je izgra?eno na uzvišenju oko gotske crkve Sv.Margarite antiohiske iz 13-og veka.?etvrto selo koje se obilazi je Monterosa al Mare, koje leži u sredini malog zaliva, sa ku?ama u obliku kula (case – tori). Slobodno vreme, mogu?nost odlaska do plaže.Povratak u hotel. No?enje.

5. dan ?ENOVA – PORTOFINO – RAPALO
Doru?ak. Polazak ka Levantskoj obali do živopisnog zaliva Golfo Del Tigullio, gde su smeštena tri predivna gradi?a Santa Margarita, Portofino i Rapalo.Slobodno vreme u Santa Margariti ili mogu?nost fakultativnog odlaska do Portofina brodom.Portofino je mala, dobro zašti?ena luka koja je tokom srednjeg veka bila sidrište ?enovljanske trgova?ke flote. Tokom istorije pose?ivale su je slavne li?nosti po?ev od Ri?arda Lavljeg srca do plejade kraljeva, plemi?a, industrijalaca, politi?ara i nau?nika, filmskih i estradnih zvezda italijanskih i evropskih mondenskih krugova još od kraja 19-veka. U ve?ernjim ?asovima polazak za Beograd. No?na vožnja kroz Sloveniju i Hrvatsku prema Beogradu.

6. dan BEOGRAD
Dolazak u Beograd u jutarnjim ?asovima. ( Kraj usluga )

 

C E N A :

Paket aranžman / autobuski prevoz, smeštaj i obilasci

Opis

Termin putovanja

Ukupna cena po osobi

Dan državnosti

14.02. – 19.02.2017.

SPECIJALNA PONUDA
139 €
RASPRODATO

149 € Ima mesta

Dan žena

07.03. – 12.03.2017.

SPECIJALNA PONUDA
139 €

149 €

Prole?e

24.03. – 29.03.2017.

SPECIJALNA PONUDA
139 €

149 €

Aranžman se pla?a u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu ProCredit banke na dan uplate. Cena iz tabele je u evrima.

CENA ARANŽMANA OBUHVATA:

·         prevoz autobusom turisti?ke klase na relacijama navedenim u programu (visokopodni, sa klimom, TV-om i audio opremom)
·         smeštaj u ?enovi (3 no?enja sa doru?kom – kontinentalni švedski sto) u hotelu sa 3* u 1/2 i 1/2+1 sobama
·         obilaske prema programu
·         troškove organizacije i vo?enja aranžmana
·         usluge licenciranog pratioca grupe

CENA ARANŽMANA NE OBUHVATA:

·         me?unarodno zdravstveno osiguranje za ceo period boravka (izdaje se u agenciji, osigurana suma je 30.000 €) – 7 € (osobe od 19 – 64 god.), 5 € (deca od 6 meseci – 18 god.), 13 € (osobe od 65 – 80 god.)
·         PREPORUKA AGENCIJE JE DA PUTNIK POSEDUJE OVU VRSTU OSIGURANJA
·         fakultativne izlete i ulaznice
·         obaveznu gradsku komunalnu taksu u , pla?a se na recepciji hotela) – za boravak u hotelima sa 2 i 3* –– 1 € po no?enju / po osobi, a za boravak u hotelima sa 4* – 2 € po no?enju / po osobi.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI (podložne su promenama, minimum za realizaciju izleta je 30 putnika, deca od 2-12 godina ostvaruju popust, deca od 0-2 godine besplatno):

·         Cinquee Terre 30 € /20 € deca (u cenu uklju?en prevoz autobusom,prevoz vozom izme?u naselja u okviru Nacionalnog parka,asistencija vodi?a tokom obilazaka svih sela)

·         Izlet “Menton i Obala cve?a” Cena: 25 €/15 € deca

·         Vožnja brodom do Portofina 11 € /6 € deca

 

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA:

·         Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Fakultativni izleti su organizovani od strane lokalne agencije, ino-partnera organizatora putovanja. Svu odgovornost prilikom izvo?enja fakultativnih izleta snosi ino-partner.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU: 40% od cene aranžmana

POPUSTI:

·         deca od 0 – 2 godine besplatno u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, nemaju ležaj u hotelu)

·         deca od 2 – 12 godina popust 10% u pratnji dve punoplatežne osobe (imaju sedište u autobusu, imaju ležaj u hotelu)

·         tre?a odrasla osoba u 1/2+1 sobi popust 5%

OPIS I LOKACIJA HOTELA :

Hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je u navedenom hotelu do popune mesta:

·         u ?enovi (Italija) sa 3*:

Svaki hotel iz ove ponude ima restoran, a svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj je navedenom hoteliu do popune mesta

HOTEL ALEXANDER 3* www.hotelalexander-genova.it do popune mesta

Hotel se nalazi na desetak minuta hoda od ?enovske trajektne luke Stazione Marittima i na 300 metara od železni?ke stanice
Piazza Principe. Hotel raspolaže sa restoranom i barom. Svaka soba poseduje kupatilo (tuš/WC), telefon, TV,
i klimu ure?aj. Doru?ak – kontinetalni švedski sto.

SOPSTVENI PREVOZ:

·         CENA ARANŽMANA SE UMANJUJE ZA 60 € (odrasli) i 50 € (deca od 2-12 god.),

·         pre polaska na put podi?i u agenciji vau?er, koji mogu tražiti grani?ne vlasti prilikom ulaska u druge zemalje

·         postoji mogu?nost dodatnih no?enja uz doplatu u gradovima po izboru (raspitati se u agenciji)

POLASCI IZ DRUGIH MESTA (mora se najaviti prilikom rezervacije aranžmana) :

GRAD

MESTO POLASKA

CENA POVRATNOG TRANSFERA

SUBOTICA

parking kod radni?kog univerziteta

25 EUR

NOVI SAD

Parking kod železni?ke stanice

15 EUR

·         OSTALA MESTA – postoji mogu?nost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima uz autoput Beograd – Zagreb do grani?nog prelaza Batrovci (granica sa Hrvatskom)

NA?INI PLA?ANJA ARANŽMANA :

1. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% najkasnije 10 dana pre putovanja

2. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% u jednakim mese?nim ratama ?ekovima gra?ana (uz doplatu od 1,5 % po mesecu, na deo koji se pla?a odloženo) najkasnije do:

·         Za polaske od 01.10. do 01.02.2017..…………….……. do 15.04.2017.

·         Za polaske od 01.02. do 01.04.2017……….………….... do 15.06.2017.

3. platne kartice (Visa, Dina, Master, Maestro, American Express)

4. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mese?nih rata BEZ KAMATE – ovaj na?in pla?anja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Banke Inteza (Visa, Master i American Express) i direktne prijave i uplate u turisti?koj agenciji Viva

5. 30% prilikom rezervacije, a ostatak od 70% do 6 jednakih mese?nih rata BEZ KAMATE – ovaj na?in pla?anja važi samo za korisnike kreditnih platnih kartica Komercijalne banke (Visa, Master i Dina) i direktne prijave i uplate u turisti?koj agenciji Viva.

NAPOMENE U VEZI SMEŠTAJA:

·         U smeštajne objekte se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska), a napuštaju se poslednjeg dana boravka do 09:00 ?asova. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Smeštaj iz ove ponude registrovan je, pregledan i standardizovan od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalazi. Opis destinacija i smeštaja dostupan je u agenciji ili na web-stranici www.vivatravel.rs

·         Opisi smeštajnih objekata su informativnog karaktera. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru smeštajnih objekata, organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od smeštajnih objekata

·         Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

·         U pojedinim smeštajnim objektima tre?i i ?etvrti ležaj mogu biti pomo?ni. Dimenzija i izgled pomo?nog ležaja zavise od mogu?nosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvla?enje, ali je uglavnom standardne veli?ine tako da je zbog pomo?nog ležaja, tre?oj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

·         Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak. Uglavnom je zastupljena internacionalna kuhinja

·         Organizator putovanja ne može da uti?e na razmeštaj po sobama, jer to isklju?ivo zavisi od recepcije smeštajnog objekta

·         Neki od dopunskih sadržaja smeštajnih objekta su dostupni uz doplatu. Postoji mogu?nost odstupanja i promena oko dostupnosti nekih sadržaja, jer isklju?ivo zavise od smeštajnih objekata (npr. sef, parking, mini-bar, TV, klima ure?aj...)

OPŠTE NAPOMENE:

·         Proveriti 3 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska

·         Kod autobuskih aranžmana predvi?ene su pauze radi usputnog odmora na oko 3 do 4 sata vožnje. Zaustavljanja su na usputnim stajalištima ili benzinskim pumpama, a u zavisnosti od uslova na putu i raspoloživosti kapaciteta stajališta

·         U pojedinim smeštajnim objektima tre?i i ?etvrti ležaj mogu biti pomo?ni. Dimenzija i izgled pomo?nog ležaja zavise od mogu?nosti smeštajnih objekata, može biti sofa na razvla?enje, ali je uglavnom standardne veli?ine tako da je zbog pomo?nog ležaja, tre?oj odrasloj osobi odobren popust u iznosu od 5 %.

·         Za sve informacije date usmenim, telefonskim ili elektronskim putem agencija ne snosi odgovornost. Validan je samo pisani program putovanja istaknut u prostorijama agencije

·         Organizator putovanja zadržava pravo promene programa putovanja usled nepredvi?enih objektivnih okolnosti (npr. gužva na granicama, gužva u saobra?aju, zatvaranje nekog od lokaliteta predvi?enog za obilazak...)

·         Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla?anja i osiguranja, kao i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja

·         Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aranžmanu minimum 4 – 8 nedelja unapred

·         Maloletni putnici prilikom putovanja moraju imati overenu saglasnost roditelja

·         Sva vremena u programima putovanja su data po lokalnom vremenu zemlje u kojoj se boravi

·         Putnici koji poseduju inostrani pasoš dužni su sami da se informišu kod nadležnog konzulata o uslovima koji važe za odredišnu ili tranzitnu zemlju (vizni, carinski, zdravstveni i dr.) i da sami blagovremeno i uredno obezbede potrebne uslove i isprave

·         Preporuka je, da se putnici sa novim crvenim pasošima, informišu o uslovima ulaska u zemlje Evropske unije (potrebna nov?ana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju ...) na web-stranici Delegacije Evropske unije u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu?aju da pograni?ne vlasti onemogu?e putniku ulaz na teritoriju Evropske unije

·         Zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja, kao i poštovanja vremena ostalih putnika iz grupe, ne garantujemo mogu?nost zadržavanja na granici koja predstavlja izlazak iz Evropske Unije, radi overe ra?una i povra?aja poreza iz Evropske Unije TAX FREE)

·         Naša preporuka je da povedete ra?una na Vašem putovanju o li?nim dokumentima i novcu

 

·         Molimo Vas da pažljivo pro?itate Opšte uslove putovanja

·         Organizator putovanja je Turisti?ka agencija VIVA, licenca OTP br.107/2016. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja organizatora putovanja. Aranžman je ra?en na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. Organizator putovanja zadržava pravo korekcije ugovorene cene pre po?etka putovanja usled promene u kursu razmene valute ili promene u tarifama prevoznika i u zakonom predvi?enim slu?ajevima

·         Cenovnik za Cinque Terre Italija (Viva sezona 2017.godine, autobus, 6 dana) br.2 od 22.12.2016.