Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

SARAJEVO IZLET

dana / noci

Sarajevo – JEDNODNEVNI IZLET

Prva asocijacija na ovaj grad sa najve?im srcem na Balkanu, obi?no su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho te?e, i uvek isto pitanje jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A onda Terbevi?, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj ve?ni grad i ?uvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke... 

Program putovanja

1. Dan – Sastanak putnika oko ponoci na dogovorenom mestu (oko 01:00h). No?na vonja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora. 

Dolazak u Sarajevo u jutarnjim ?asovima. Po dolasku obilazak grada uz pratnju licenciranog lokalnog vodi?a-pesacka tura: Baš?aršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska ve?nica, Inat ku?a,Trg Sebilj, Kazandiluk ulica, Baš?aršijska damija iz XVI veka, Stara pravoslavna crkva, Jevrejski hram i sinagoga. Nakon peša?ke ture sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti do poslepodnevnih sati.

Polazak iz Sarajeva u ve?ernjim satima (oko 19:00h). Dolazak u Novi Pazar u ranim jutarnjim ?asovima. 

Cena aranmana: 15eur

Aranman uklju?uje:

Prevoz modernism turisti?kim autobusom sa klimom, TV, DVD, CD,
Pratioc grupe
Obilazak Sarajeva u pratnji stu?nog vodi?a
Troškove organizacije i puta

Aranman ne uklju?uje:
Individualne troškove

Napomene:

-Ta?no vreme polaska agencija odredjuje 48 h pre putovanja.
-Fakultativni izleti su predvi?eni za minimum 25 osoba. U slu?aju manjeg broja prijavljenih cena je podlona promeni. Organizator zadrava pravo izmene termina i uslova izvo?enja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podlona promeni u slu?aju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

USLOVI I NA?IN PLA?ANJA:

Pla?anje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Unicredit banke.
- Minimum 40 putnika za realizaciju aranmana. U slu?aju manjeg broja prijavljenih agencija zadrava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slu?aju neslaganja putnika, agencija zadrava pravo otkaza aranmana pet dana pred po?etak putovanja! Organizator putovanja zadrava pravo izmene redosleda pojedinih sadraja u programu u toku putovanja.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Duina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. duine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Organizator putovanja je Dream Travel Service DOO, Novi Pazar. Licenca OTP 34/2014

Pla?anje se vrši isklju?ivo u dinarima po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.

Uz ovaj program putovanja vae Opšti uslovi putovanja TA Dream Travel Service, Licenca OTP 37/2014 izdata od strane Ministarstva od 15.04.2014. godine

 

 

Uz ovaj program vae Opšti uslovi putovanja Dream Travel Service DOO, Novi Pazar, Licenca OTP 34/2014, izdata od strane nadlenog Ministarstva 15.04.2014.godine