Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

SARAJEVO IZLET

1 dana / 0 noci

Sarajevo – JEDNODNEVNI IZLET

Prva asocijacija na ovaj grad sa najvećim srcem na Balkanu, obično su muzika i raja. Behar što je jednom Bosnom probeharao, Miljacka što tiho teče, i uvek isto pitanje jel Sarajevo gdje je nekad bilo... A onda Terbević, Bjelašnica, Igman i Jahorina koje štite ovaj večni grad i čuvaju njegovu dušu zbog koje su ga umetnici oduvek najviše voleli i stvarali svoja velika dela na obe obale Miljacke... 

Program putovanja

1. Dan – Sastanak putnika oko ponoci na dogovorenom mestu (oko 01:00h). Noćna vožnja kroz Srbiju prema Sarajevu sa usputnim pauzama radi odmora. 

Dolazak u Sarajevo u jutarnjim časovima. Po dolasku obilazak grada uz pratnju licenciranog lokalnog vodiča-pesacka tura: Baščaršija, mostovi na Miljacki, Alipašino polje, Marijin dvor, Skenderija, Narodno pozorište, Gradska većnica, Inat kuća,Trg Sebilj, Kazandžiluk ulica, Baščaršijska džamija iz XVI veka, Stara pravoslavna crkva, Jevrejski hram i sinagoga. Nakon pešačke ture sledi slobodno vreme za individualne aktivnosti do poslepodnevnih sati.

Polazak iz Sarajeva u večernjim satima (oko 19:00h). Dolazak u Novi Pazar u ranim jutarnjim časovima. 

Cena aranžmana: 15eur

Aranžman uključuje:

Prevoz modernim turističkim autobusom sa klimom, TV, DVD, CD,
Pratioc grupe
Obilazak Sarajeva u pratnji stučnog vodiča
Troškove organizacije i puta

Aranžman ne uključuje:
Individualne troškove

Napomene:

-Tačno vreme polaska agencija odredjuje 48 h pre putovanja.
-Fakultativni izleti su predviđeni za minimum 25 osoba. U slučaju manjeg broja prijavljenih cena je podložna promeni. Organizator zadržava pravo izmene termina i uslova izvođenja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podložna promeni u slučaju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

USLOVI I NA?IN PLA?ANJA:

Pla?anje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Unicredit banke.
- Minimum 40 putnika za realizaciju aran�mana. U slu?aju manjeg broja prijavljenih agencija zadr�ava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slu?aju neslaganja putnika, agencija zadr�ava pravo otkaza aran�mana pet dana pred po?etak putovanja! Organizator putovanja zadr�ava pravo izmene redosleda pojedinih sadr�aja u programu u toku putovanja.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Du�ina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. du�ine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Organizator putovanja je Dream Travel Service DOO, Novi Pazar. Licenca OTP 34/2014

Pla?anje se vrši isklju?ivo u dinarima po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.

Uz ovaj program putovanja va�e Opšti uslovi putovanja TA Dream Travel Service, Licenca OTP 37/2014 izdata od strane Ministarstva od 15.04.2014. godine

 

 

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Dream Travel Service DOO, Novi Pazar, Licenca OTP 34/2014, izdata od strane nadle�nog Ministarstva 15.04.2014.godine