Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

PRAG

6 dana / 3 noci

PRAG

PRAG - GRAD STOTINU TORNJEVA (iako ih ima 550). Najve?i i glavni grad ?eške Republike, sa oko 1,2 miliona stanovnika. Nalazi se na reci Vltavi, najve?oj reci u ?eškoj, koja razdvaja Prag na 4 dela (Stari Grad, Novi grad, Hrad?ani, Mala Strana). Osnovan je u 9 - om veku dolaskom Slovena u ?ešku. Prag predstavlja jedinstven kompleks kulturnih spomenika, sa jedne strane Karlovog mosta na reci Vltavi, a sa druge strane Stari Grad, galerija svih umetni?kih stilova. Od 1992. godine centar Praga je proglašen svetskom kulturnom baštinom i pod zaštitom je UNESCO-a!

Program putovanja:

1. Dan: BEOGRAD
Polazak  iz Beograda u 21:00h sa parkinga preko puta Buvlje pijace na Novom Beogradu, ugao ulica Jurija Gagarina i Antifašisti?ke borbe. No?na vonja kroz Ma?arsku, Slova?ku i ?ešku uz kra?e pauze radi odmora.

2. Dan: PRAG
Dolazak u Prag u prepodnevnim satima. Panoramsko razgledanje grada sa lokalnim vodi?em: Obilazak Hrad?anskog trga koji ima prelepe palate Swarcenberg, Toskansku, Martinicki, nadbiskupsku, stub kuge. Poseta praškog dvorca (rezidencije ?eškog predsednika), katedrale sv.Vida. Šetnja pored zlatnog portala, kraljevske palate, bazilike sv. ?or?a, Lobkovi? palate, crne kule. Panorama na Prag iz bašte na valeh. Prelepa valdštajnska palata sa ogromnim parkom iz 17.veka, Hergertova ciglana, najtesnija ulica u Pragu, mala venecija, certovka, kampa, Karlov most, Karlova ulica, Klementinum (Narodna biblioteka), Starogradski trg sa ?uvenim astronomskim i astrološkom satom Orloj. Zatim Karlov univerzitet, staleško pozorište i vaclavski trg sa narodnim muzejom. Smeštaj u hotel. Slobodno popodne za individualne aktivnosti. No?enje.

3. Dan: PRAG - KARLOVE VARI - PRAG
Doru?ak. Fakultativno: Odlazak na izlet u Karlove Vari  – jednu od najlepših banja Evrope. Povratak u Prag. Slobodno vreme. Fakultativno: U ve?ernjim ?asovima odlazak u pivnicu. No?enje.

4. Dan: PRAG – DREZDEN - PRAG
Doru?ak. Slobodno vreme za individualne aktivnosti ili fakultativni odlazak u Drezden (Drezden je ?etvrta po veli?ini urbana regija u Nema?koj, posle Berlina, Hamburga i Kelna. Zbog svog izuzetnog kulturnog zna?aja nazivan je i firencom na Elbi. Grad ima mnogo baroknih zdanja: Opera Zemper, Palata Cvinger (u kojoj je 5 muzeja), Bogorodi?ina crkva, Dvorska crkva, Rezidencijalna palata (danas dravni muzej u okviru koga je i Zeleni trezor), palata Tasenberg (danas hotel Kempinski), deo nekadašnjih gradskih zidina, Agustov most).  Povratak u Prag u ve?ernjim ?asovima. No?enje.

5.Dan: PRAG – KARLŠTAJN - PRAG
Doru?ak. Fakultativno: Razgledanje zamka Karlštajn u pratnji lokalnog vodi?a. Povratak u Prag. Fakultativno: Vonja brodom po Vltavi. Polazak za Beograd u ve?ernjim ?asovima. No?na vonja uz kra?e pauze radi odmora.

6. Dan: BEOGRAD                                                                                                                                                    
Dolazak u Beograd u jutarnjim ?asovima. 

TERMINI PUTOVANJA

HOTEL

CENA PO OSOBI

SPECIJALNA

PONUDA

ZIMA:  21.12 - 26.12.2016. (siguran polazak)

Fortuna City 3*

69 € (snieno)

/

ZIMA: 05.01 - 10.01.2017. (siguran polazak)

Fortuna City 3*

69 €

59 €

ZIMA: 18.01 - 23.01.2017. (siguran polazak)

3*

69 €

59 €

ZIMA: 01.02 - 06.02.2017. (siguran polazak)

3*

69 €

59 €

DAN DRAVNOSTI: 14.02 - 19.02.2017. (siguran polazak)

Juno 3*

69 €

/

ZIMA: 01.03 - 06.03.2017. (siguran polazak)

3*

69 €

59 €

DAN ENA: 08.03 - 13.03.2017.

(siguran polazak)

3*

69 €

59 €

PROLE?E: 22.03 - 27.03.2017.

(siguran polazak)

3*

69 €

/

PROLE?E: 05.04 - 10.04.2017.

(siguran polazak)

3*

79 €

69 €

Pla?anje u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu banke Intesa na dan pla?anja.

SIGURNI POLASCI IZ NIŠA (PARKING KOD TEMPA) I ?A?KA (ELEZNI?KA STANICA) – DOPLATA 20 €; KRAGUJEVCA (TRNI CENTAR RODA) - DOPLATA 15 €. U SLU?AJU MANJEG BROJA PUTNIKA IZ NAVEDENIH GRADOVA ISTI SE TRANSFERIŠU DO BEOGRADA I NAZAD.

*Napomena za prevoz iz Novog Sada: Polazak je sa parkinga kod Lokomotive

POPUSTI I DOPLATE:

• deca do 10 godina u pratnji dve odrasle osobe imaju popust 15 €,

• tre?a odrasla osoba u 1/2+1 sobi ima popust 5%,

• putnici koji koriste sopstveni prevoz imaju popust 20 €,

• doplata za 1/1 sobu 45 €

ARANMAN OBUHVATA:
• prevoz turisti?kim autobusom na datoj relaciji (AC, TV, dvd),
• smeštaj u Pragu u hotelu sa 3* na bazi 3 no?enja sa doru?kom (švedski sto),

• smeštaj u 1/2 i 1/2+1 sobama,

• razgledanja i obilaske prema programu,

• usluge lokalnog vodi?a za razgledanje Praga,
• usluge pratioca grupe tokom putovanja,
• agencijske usluge.

ARANMAN NE OBUHVATA:
• individualne troškove,
• me?unarodno zdravstveno osiguranje: Za osobe do 19 godina 709,00 dinara, od 19 do 70 godina 1.062,00 dinara i od 71 do 86 godina 2.127,00 dinara,

• fakultativne izlete.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA (deca 2-12 godina ostvaruju popust):

• Karlove Vari - 25 € odrasli / 15  € deca,
• Pivnica (ve?era i jedno pivo) - 20 € odrasli / 15 € deca,
• Poseta dvorcu Karlštajn - 20 € odrasli / 15 € deca,
• Poseta Drezdenu – 30 € odrasli / 20 € deca,
• Vonja brodom po Vltavi  - 10 € odrasli / 8 € deca

Minimum za realizaciju fakultativnih izleta je 25 putnika.

Smeštaj u nekom od navedenih hotela ili sli?nom:
Hotel Fortuna City 3* - nalazi u neposrednoj blizini tramvajske stanice. Do centra grada se stie za 15-ak minuta vonje. Svaka soba ima SAT TV, telefon i kupatilo. Više informacija o hotelu na www.hotelfortunacityprague.com

Hotel Juno 3* - nalazi u blizini metro stanice „STRASNICKA”. Do samog centra grada ima 6 metro stanica ta?nije 12 minuta vonje metroom. Svaka soba ima kupatilo, SATTV, telefon i sef. Više informacija o hotelu na www.hoteljuno.cz
Hotel Golf 3* - nalazi u neposrednoj blizini tramvajske stanice. Do centra grada se stie za 20-ak minuta vonje. Svaka soba ima SAT TV, telefon i kupatilo. Više informacija o hotelu na www.hotel-golf.cz

Hotel BW Amedia Praha 3* - nalazi se u praškoj ?etvrti Hodov, na 500 metara od trnog centra Centrum Chodov i na 20 minuta vonje metroom od Starog grada. Svaka soba ima SAT TV, telefon i kupatilo.  Više informacija o hotelu na www.bestwestern.co.uk/hotels/best-western-amedia-praha-89620

Hotel Globus 3* - nalazi se u mirnom i ugodnom okruenju na periferiji Praga gde se nalazi najve?i park u Pragu 4 – Gornji Roztyly. Do centra grada se stie metrom cca. 15 min. Hotel raspolae sa 156 modernih soba. Sve sobe su opremljene sa: zaklju?avanje karticom, tuš kabina i WC, SAT TV, direktna telefonska linija. U blizini hotela se nalazi veliki shopping centar – CHODOV. Više informacija o hotelu na http://www.hotel-globus.cz/en/home

Hotel Fortuna West 3* - nalazi se oko 200 m od tramvajske stanice koja vodi do centra Praga za oko 20 minuta . Gosti hotela Fortuna West mogu uivati u ?eškim i internacionalnim specijalitetima u restoranu koji je u okviru hotela. Svaka soba poseduje telefon, SAT TV i kupatilo sa kadom ili tušem. Više informacija o hotelu na http://www.hotelfortunawestprague.com/

MOGU?I NA?INI PLA?ANJA:

1) 30% prilikom rezervacije, a ostatak 10 dana pre putovanja;

2) 30% prilikom rezervacije, a ostatak na rate ?ekovima gra?ana, do 20.04.2017. godine (za programe u novembru, decembru i januaru); do 20.06.2017. godine (za programe u februaru i martu); do 20.08.2017. godine (za polaske u aprilu); uz uve?anje od 1,5% na mese?nom nivou;

3) 30% prilikom rezeracije, a ostatak na rate putem kredita poslovnih banaka;
4) platnim karticama (Dina, Master, Maestro, Visa, American Expres);

5) kreditnim karticama ALPHA BANKE (Alpha premium kreditne kartice) na 12 mese?nih rata bez kamate;
6) 30% prilikom rezervacije, a ostatak kreditnim karticama BANCA INTESE do 6 mese?nih rata bez kamate.

Minimum za realizaciju putovanja je 70 putnika.

NAPOMENA:
U slu?aju promena na monetarnom trištu ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadrava pravo korekcije cena, izmene programa ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pre po?etka putovanja. Agencija ne snosi odgovornost za eventualne druga?ije usmene informacije o programu putovanja. Agencija zadrava pravo promene redosleda pojedinih sadraja u programu.

Uz ovaj program vae opšti uslovi organizatora putovanja turisti?ke agencije Plana Tours, licenca OTP 506/2010 od 04.03.2010.

 

Potvrda o garanciji putovanja:

Turisti?ka agencija PLANA TOURS poseduje garanciju putovanja u visini od 300.000 evra za slu?aj insolventnosti organizatora putovanja i za slu?aj naknade štete koja se prouzrokuje putniku neispunjenjem, delimi?nim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obaveza organizatora putovanja koje su odre?ene Opštim uslovima putovanja i programom putovanja, po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0047 / 2016 od 25.01.2016. godine, polisa broj 300050459 od 25.01.2016. godine, Akcionarskog društva za osiguranje DDOR Novi Sad. Aktivira se kod Nacionalne asocijacije turisti?kih agencija PU YUTA, Ulica Kondina br. 14, Beograd, +381.11/3228.686, +381.11/3228.687, prijavom na adresu ili na e-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

Cenovnik br. 31 od 20.12.2016.