Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

ŠPANIJA - Leto 2017

13 dana / 8 noci

Cenovnik br. 3 od 30.12.2016.

Leto 2017 - ŠPANIJA

OBILASCI: VERONA - MONAKO - MONTE KARLO - NICA -
MILANO -VENECIJA

(13 dana, 8 noćenja)

PROGRAM PUTOVANJA:

1. dan MESTO POLASKA– Polazak u poslepodnevnim časovima. Noćna vožnja kroz Hrvatsku i Sloveniju.

2. dan VERONA –LIGURIJA –  Dolazak u Veronu u podnevnim časovima. Po dolasku, obilazak grada: amfiteatar “Arena”, Trg Bra, Palata Barbieri, Trg Erbe, Julijina kuća(nije predvidjen grupni ulazak), Trg Sinjorija, Toranj Lambertijevih. Slobodno vreme nakon obilaska. Nastavak putovanja ka oblasti Ligurija. Smeštaj u hotel. Slobodno vreme. Noćenje.

3. dan MONAKO - MONTE KARLO - NICA – Doru?ak. Napuštanje hotela. Nastavak putovanja do Kneževine Monako, ?iji je osniva? Fran?esko Grimaldi Malicija. Nakon dolaska obilazak Monaka: katedrala u kojoj je sahranjena Grejs Keli, Kne�ev dvor, Okeanografski muzej. Nastavak razgledanja uz vo�nju stazom Formule 1do Monte Karla, najluksuznijeg i najpoznatijeg kvarta Monaka. Obilazak trga Kazina sa ?uvenom Kockarnicom “Monte Carlo”, hotelom  “Paris” i kafeom “Paris”. Usputno, mogu?nost obilaska poznate fabrike parfema Galimard u mestu Eze. Nakon obilaska nastavak putovanja za Nicu. Panoramski obilazak Nice – turisti?kog centra i jednog od najpoznatijih letovališta Azurne obale, prepunog prelepih palata, kazina, ?uvenih restorana i duga?kih pla�a. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U kasnim ve?ernjim ?asovima polazak za Španiju. No?na vo�nja.

4. – 9. dan KOSTA BRAVA –  Dolazak u Kosta Bravu u prepodnevnim ?asovima. Ru?ak ( za putnike koji su rezervisali uslugu punog pansiona). Smeštaj u hotel posle 14:00h. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. Ve?era. No?enje.

6 no?enja na bazi rezervisane usluge (polupansion ili pun pansion) uz mogu?nost organizovanja fakultativnih izletaPanorama Barselone, ve?ernji obilazak Barselone, Muzej Salvadora Dalija, Kosta Brava i bašta kaktusa,Stadion Nou Kamp, Akvarijum, Flamenko..

10. dan KOSTA BRAVA - MILANO – Doru?ak. Napuštanje hotela. Slobodno vreme za individualne aktivnosti. U ve?ernjim ?asovima polazak za Milano. No?na Vo�nja.

11. dan MILANO - Dolazak u Milano u prepodnevim ?asovima.Po dolasku obilazak prestonice Lombardije -najve?eg industrijskog grada Italije, grada fudbala i najve?eg modnog centra Evrope: zamak Sforca, Milanska katedrala, Galerija Vitorija Emanuela, Milanska skala... Slobodno vreme za individialne aktivnosti. Smeštaj u hotel (Okolina Milana –do 80 km). Slobodno vreme za individualne aktivnosti. No?enje.

12. dan MILANO – VENECIJA – Doru?ak.Napuštanje hotela. Polazak za Veneciju. Fakultativna vo�nja brodi?em do Venecije. Venecija je nekadašnja srednjevekovna Mleta?ka Republika, izgra?ena je na 118 ostrva, ima 177 kanala i oko 400 mostova. Obilazak grada: most Uzdaha, Du�deva palata (nije predvi?en grupni ulazak), stubovi zaštitnici grada, Trg Svetog Marka, Crkva Svetog Marka, toranj, most Rialto… Slobodno vreme za šetnju i individualne aktivnosti. U ve?ernjim ?asovima polazak za Srbiju.

13. dan – Dolazak u mesto polaska u podnevnim ?asovima. ( Kraj usluga )

FIRST MINUTE CENOVNIK
va�i do 25.01.2017. za uplate u celosti prilikom rezervacije

 

Termin putovanja

 

USLUGA

Cena po osobi za polazak iz…

Beograda

Bato?ine

*** Kraljeva, Kruševca, Niša

01.06-13.06.2017.

HB (polupansion)

299 €

309 €

309 €

07.06-19.06.2017.

HB (polupansion)

299 €

309 €

309 €

13.06-25.06.2017.

HB (polupansion)

349 €

349 €

349 €

19.06-01.07.2017.

HB (polupansion)

359 €

359 €

359 €

25.06-07.07.2017.

HB (polupansion)

379 €

409 €

409 €

01.07-13.07.2017.

HB (polupansion)

399 €

419 €

419 €

07.07-19.07.2017.

HB (polupansion)

399 €

419 €

419 €

13.07-25.07.2017.

HB (polupansion)

399 €

419 €

419 €

19.07-31.07.2017.

HB (polupansion)

399 €

419 €

419 €

25.07-06.08.2017.

HB (polupansion)

399 €

419 €

419 €

31.08-12.09.2017.

HB (polupansion)

309 €

339 €

339 €

06.09-18.09.2017.

HB (polupansion)

309 €

339 €

339 €

DOPLATA ZA FB ( PUN PANSION) u Španiji - 3 € dnevno po osobi

 
REDOVNI CENOVNIK
-10 % popusta - za uplate 40% prilikom rezervacije a ostatak do 01.05.2017. (va�i za rezervacije do 01.02.2016.)
Broj mesta za uplate u celosti – ograni?en

Termin putovanja

USLUGA

Cena po osobi za polazak iz…

Beograda

Bato?ine

*** Kraljeva, Kruševca, Niša

01.06-13.06.2017.

HB (polupansion)

369 €

379 €

379 €

07.06-19.06.2017.

HB (polupansion)

369 €

379 €

379 €

13.06-25.06.2017.

HB (polupansion)

419 €

429 €

429 €

19.06-01.07.2017.

HB (polupansion)

419 €

429 €

429 €

25.06-07.07.2017.

HB (polupansion)

449 €

469 €

469 €

01.07-13.07.2017.

HB (polupansion)

469 €

489 €

489 €

07.07-19.07.2017.

HB (polupansion)

469 €

489 €

489 €

13.07-25.07.2017.

HB (polupansion)

469 €

489 €

489 €

19.07-31.07.2017.

HB (polupansion)

469 €

489 €

489 €

25.07-06.08.2017.

HB (polupansion)

469 €

489 €

489 €

31.08-12.09.2017.

HB (polupansion)

369 €

389 €

389 €

06.09-18.09.2017.

HB (polupansion)

369 €

389 €

389 €

DOPLATA ZA FB ( PUN PANSION) u Španiji - 3 € dnevno po osobi

Aran�man se pla?a u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan uplate.

CENA ARAN�MANA OBUHVATA:

-vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prose?ne udobnosti, bez obuhva?enih usluga pi?a, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji prema programu putovanja,
-smeštaj u hotelima sa 2 * ili 3* u 1/2, 1/2+1 i sobama (svaka soba ima tuš/WC): u oblasti Ligurije (1 no?enje sa doru?kom – kontinentalni – manji izbor namirnica), u Kosta Bravi (6 no?enja na bazi rezervisane usluge – polupansion ili  pun pansion na bazi švedskog stola) i u okolini Milana ( do 80 km) (1 no?enje sa doru?kom – kontinentalni – manji izbor namirnica),
-razgledanja po programu putovanja,
-usluge turisti?kog pratioca,
-takse i drumarine,
-roškove organizacije putovanja.

CENA ARAN�MANA NE OBUHVATA:

-troškove me?unarodnog zdravstvenog osiguranja – 1340,00 rsd (odrasli 19-70 god.),900,00 rsd (deca do 18 god.), 2.680,00 rsd (stariji od 71 god.) – osigurana suma iznosi 30.000 €,
-obaveznu turisti?ku taksu za Liguriju - za hotele sa 3* - 1 € dnevno po osobi - pla?a se na recepciji hotela,
-obaveznu turisti?ku taksu za Kataloniju - za hotele sa 3* - 0,5 € dnevno po osobi / za hotele sa 4* - 1 € dnevno po osobi pla?a se na recepciji hotela
-obaveznu gradsku komunalnu taksu za Milano - (koja je stupila na snagu 01.09.2012.) za hotele sa 4* i 5* - 5 € dnevno po osobi, a za hotele sa 2* i 3* - 4 € dnevno po osobi i pla?a se na recepciji hotela,
-ulaznice i fakultativne izlete (u organizaciji ino partnera) i
-putnikove individualne troškove.

***NAPOMENA ZA POLAZAK IZ KRALJEVA, KRUŠEVCA, NIŠA – Ukoliko se iz ovih gradova prijavi manji broj putnika, polazak se mo�e realizovati u vidu transfera kombijem ili mini busom do Pojata ili drugog najbli�eg mesta za ulazak u autobus
MOGU?NOST POLAZAKA IZ DRUGIH MESTA:

Doplata za polazak iz Novog Sada 20 € po osobi na cenu iz Beograda (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)
Doplata za polazak iz Kragujevca 5 € po osobi na cenu iz Bato?ine (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)
Doplata za polazak iz ?a?ka 20 € po osobi na cenu iz Kraljeva (minimum za realizaciju transfera je 4 plativih putnika)
Postoji mogu?nost usputnih ulazaka i izlazaka putnika na skoro svim benzinskim pumpama, restoranima i motelima du� autoputa Niš-Beograd

Uslovi i na?in pla?anja:
Gotovinski 100 % prilikom rezervacije za FIRST MINUTE CENOVNIK
40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aran�mana najkasnije 10 dana pre po?etka putovanja (za redovne uplate do polaska)
40% prilikom rezervacije a preostali iznos do pune cene aran�mana u jednakim mese?nim ratama odlo�eno ?ekovima gra?ana ili administrativnom zabranom (za preduze?a sa kojima T.A. Millenium ima potpisan ugovor) zaklju?no sa 15.12.2017. po prodajnom kursu Uni Credit banke na dan deponovanja ?ekova (10 dana pre po?etka putovanja) ili dan dospe?a rate uz uve?anje od 1,5% na mese?nom nivou na ostatak duga
Stranke se prilikom rezervacije odlu?uju za na?in pla?anja i takav izabrani na?in pla?anja se kasnije ne mo�e menjati.

DOPLATA ZA 1/1 SOBU 80% OD CENE ARAN�MANA.
DOPLATA ZA DODATNO SEDIŠTE U AUTOBUSU IZNOSI 100 €.
UMANJENJE ZA SPAJANJE DVE SMENE IZNOSI 50 € PO OSOBI.
NEMA UMANJENJA ZA SOPSTVENI PREVOZ.

POPUSTI: (*Popust se ostvaruje u pratnji dve punoplate�ne osobe. Sve osobe starije od 12 godina smatraju se odraslim osobama.)
- dete od 0-2 godine u pratnji  dve punoplate�ne osobe: GRATIS (nema sedište u autobusu, nema krevet u hotelima).*
- dete od 2-12 godina u 1/3 sobi u pratnji  dve punoplate�ne osobe: ostvaruje popust od 20% (ima sedište u autobusu, ima krevet u hotelima ).*
- - dva deteta od 2-12 godina u 1/4 sobi u pratnji  dve punoplate�ne osobe: ostvaruju popust od po 20% ( imaju 4 sedišta u autobusu, dobijaju 1/4 sobu – u Kosta Bravi).*
- III odrasla osoba u 1/3 sobi  ostvaruje 5% popusta.

LOKACIJA I OPIS HOTELA:
OBLAST LIGURIJE I OKOLINA MILANA: smeštaj u hotelima sa 2* ili 3* .
KOSTA BRAVA – FORTUNA SISTEM - Smeštaj u nekom od navedenih hotela ili sli?nom iste kategorije u regiji Kosta Brava:

Htl FESTA BRAVA 3* festabravahotel.com,
Htl SUN BEACH 3* hotel-sun-beach-lloret.lloret-de-mar-hotels.net,
Htl FERGUS FANALS MAR 3*(ex SAVOY) www.fergus-hotels.com/es/Hoteles-en-Costa-Brava/Lloret-de-Mar/Fergus-Fenals-Mar  
Htl SAMBA 3* www.hotelsamba.es/ca/inici  
Htl CASINO ROYAL 3* www.htophotels.com/grancasinoroyal/default-en.html
Htl GOLDEN SAND 3*  www.hotelgoldensand.es  
Htl COPACABANA  3* www.copacabanalloret.com.
Hoteli raspola�u restoranom, barom i recepcijom. Sve sobe su opremljene TWC-om, TV-om, telefonom. Doru?ak, ru?ak i ve?era su na bazi švedskog stola  - u zavisnosti od rezervisane usluge. (U zavisnosti od od trajanja izleta ru?ak i ve?era mogu biti u vidu lunch paketa). Ta?na lokacija i ime hotela ?e biti saopštena najkasnije u roku od 3 dana od termina polaska.

CENE FAKULTATIVNIH IZLETA PO OSOBI: Cene izleta su podle�ne promenama u zavisnosti od broja prijavljenih putnika. Neophodan minimum za izvo?enje fakultativnih izleta je 25 putnika - a u slu?aju manjeg broja prijavljenih putnika cena fakultative podlo�na je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta zadr�ava pravo ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate.

TOKOM BORAVKA U ŠPANIJI ORGANIZUJEMO FAKULTATIVNE IZLETE:

Barselona I: Panoramsko razgledanje grada sa pauzama za fotografisanje. Obilazak glavnog grada Katalonije - Barselone: Gaudijevo remek – delo (Sagrada Familija – nije predvi?en grupni ulazak), kompleks olimpijskog stadiona, porto olimpico, olimpijska luka, Vidikovac Mirador.. Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualnu šetnju po Rambli – najlepšoj ulici Barselone. U okviru ovog izleta  fakultativni obilazak Španskog sela i stadiona Nou Kamp. Napomena: Špansko selo – 15 €, Kamp Nou - odrasli 25 € / deca 20 € - CELODNEVNI IZLET

Barselona II (Magica): Polazak je oko 13:00 ?asova prema Barseloni. Peša?ka tura - obilazak Barselone: Goti?ka ?etvrt Barselone,  goti?ka katedrala, Trg Placa Real..  Nakon obilaska slobodno vreme za individualne aktivnosti ili individualnu šetnju po Rambli – najlepšoj ulici Barselone. U ve?ernjim ?asovima odlazak na Magi?ne Fontane – jedinstveni spoj vode, muzike i svetla. Va�no: Organizator putovanja ne snosi odgovornost ukoliko tokom putovanja magi?ne fontane ne rade. U okviru ovog izleta  fakultativni obilazak Aquariuma i parka Guell Napomena: Park Guell –15 € , Akvarijum– odrasli 20 € / deca 15 €..POLUDNEVNI IZLET

Stadion Kamp Nou (u okviru izleta Barselona I):  Poseta stadiona fudbalskog kluba Barselona. Osetite atmosferu, mo�da, najve?eg fudbalskog kluba na svetu i stadionu koji prima skoro 100.000 navija?a. Poseta muzeju sa trofejima kojima dominiraju pehari Kupa i Lige šampiona, izlazak na tribine i odlazak do prodavnice sa suvenirima traje. U OKVIRU IZLETA BARCELONA MAGICA

Akvarijum (u okviru izleta Barselona Magica):  Poseta jednog od najve?ih akvarijuma na svetu je mo�d najbolja mogu?nost upoznavanja sa fascinantnim podvodnim svetom. U podvodnom tunelu kojim prolazite pored Vas ?e plivati mnoštvo riba, ajkula, ra�a, murina i mnogih drugih morskih bi?a. U OKVIRU IZLETA BARCELONA MAGICA

Flamenko: Poseta La Siesti je garantovano jedan od najboljih provoda na letovanju. Fantasti?an šou jednog od najboljih flamenko igra?a i gitariste Španije – naravno uz sangriju i šampanjac. VE?ERNJI IZLET

Muzej Salvadora Dalija : Obilazak muzeja Salvadora Dalija koji se nalazi u mestu Figueras. Muzej je jedinstven po svojoj neobi?noj postavci i fascinantnim eksponatima. POLUDNEVNI IZLET

Costa Brava: Obilazak predivnog �ivopisnog srednjevekovnog grada Tossa de Mara kojim dominira tvr?ava iz XIV veka. Potom se odlazi do botani?ke bašte Pinya de Rosa sa ogromnim brojem kaktusa i drugih biljaka (ulaznica je uklju?ena u cenu izleta). Sledi poseta lokalnoj ''bodegi'' – vinariji, gde se mogu probati i kupiti odli?na lokalna vina. POLUDNEVNI IZLET

Barselona I – 20 € odrasli / 15 € deca
Barselona II (Magica) - 20 €
Flamenco (šampanjac i sangrija) – 25€,
Figueras (muzej Salvadora Dalija, sa ulaznicom) – 25€.
Kosta Brava i bašta kaktusa - 15 € odrasli / 10 € deca
vo�nja brodi?em do Venecije (povratna karta) – 20 € odrasli / 15 € deca
CENE NEKIH OD ULAZNICA (podlo�ne su promenama): stadion Nou Kamp – 25€(cena va�i 29.02.2016.), Akvarijum – 20€.

NAPOMENE U VEZI FAKULTATIVNIH IZLETA: Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije... Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti. Organizator izleta zadr�ava pravo izmene termina i uslova izvo?enja fakultativnih izleta predvi?enih ovim programom. U slu?aju promena cena:  goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa u odnosu na dan izlaska programa – cena je podlo�na promeni.

Predvi?en raspored privremenog zaustavljanja: - Zaustavljanje radi usputnih odmora predvi?eno je na svakih 3 do 4 sata vo�nje na usputnim stajalištima, a u zavisnosti od raspolo�ivosti kapaciteta stajališta i uslova na putu.

NAPOMENE VEZANE ZA RASPORED SEDENJA U AUTOBUSU:

Potpisivanjem ugovora putnik je du�an da prihvati mesto u autobusu koje mu dodeli agencija. Naknadne izmene nisu mogu?e.Agencija pravi raspored sedenja, uzimaju?i u obzir starija lica, porodice sa malom decom, trudnice, kao i vreme uplate. Ukoliko putnik �eli rezervaciju odre?enog sedišta mo�e je izvršiti prilikom rezervacije aran�mana, uz doplatu:
-za II ili III red 15€ po osobi ,
-za IV ili V red 12€ po osobi.

UPUTSTVA I NAPOMENE:
• Molimo Vas da pa�ljivo pre prijavljivanja potra�ite i prou?ite Opšte Uslove Putovanja organizatora
• Molimo da uzmete u obzir da usled dr�avnih ili verskih praznika na odre?enoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tr�nih centara, prodavnica, restorana, muzeja, ne rade i postoji mogu?nost izmene redosleda pojedinnih sadr�aja u programu.
• Putnicima koji imaju za cilj putovanja i posetu pojedinim institucijama, savetujemo da se putem interneta informišu o radnom vremenu istih kao i o tome da li je potrebna rezervacija termina za posetu.
• Od momenta prijavljivanja, stvaraju se administativni troškovi organizatora putovanja, hotela, autobuskog prevoznika i sl. te otkaz putovanja bez obzira na razlog otkazivanja povla?i i nadoknadu tih trokova a oni su shodno datumu otkazivanja po tabeli iz Opštih uslova putovanja.
* Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predvi?enih programom putovanja, ne postoji mogu?nost zadr�avanja autobusa na grani?nom prelazu radi regulisanja povra?aja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.
* VA�NO: U slu?aju uvo?enja viza za dr�avljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumentaciju, a o uslovima i pla?anju viziranja ?e naknadno biti obavešteni.
* Svi putnici dr�avljani Republike Srbije koji poseduju nove biometrijske (crvene) pasoše, osim dr�avljana sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, u zemlje potpisnice Šengenskog sporazuma mogu putovati bez viza u skladu sa odlukom Saveta Ministara EU. VA�NO: Preporu?uje se putnicima, sa novim biometrijskim pasošima, da se o uslovima ulaska u zemlje EU (potrebna nov?ana sredstva za boravak, zdravstveno osiguranje, potvrde o smeštaju...) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slu?aju da pograni?ne vlasti onemogu?e putniku ulaz na teritoriju EU. Molimo da uzmete u obzir da postoji mogu?nost da neki od sadr�aja hotela ne budu u funkciji usled objektivnih okolnosti, kao i da usled dr�avnih ili verskih praznika na odredjenoj destinaciji neki od lokaliteta, ili tr�nih centara, prodavnica, restorana, muzeja,... ne rade.
* Gra?ani sa prebivalištem na teritoriji Kosova i Metohije, za putovanje u zemlje Šengena moraju posedovati VIZU. Vizu su du�ni da pribave li?no apliciraju?i za istu u skladu sa zahtevima Konzulata u zemlju u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost za nedobijanje vize vlasnika starih plavih pasoša i u tom slu?aju smatra se da je putnik odustao od putovanja i podle�e troškovima otkaza putovanja prema Oštim uslovima putovanja. Putnici koji nisu dr�avljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim re�imom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju. Neophodna je viza za vlasnike novih biometrijskih pasoša izdatih od strane Koordinacione uprave pri Ministarstvu unutrašnjih poslova u Beogradu tj. ako u pasošu stoji da je izdat od strane MUP R SRBIJE, KOORDINACIONA UPRAVA.
* Putnik je u obavezi da prilikom prijave za putovanje prijavi svoje puno ime, prezime i datum ro?enja onako kako je upisano u pasošu (Odnosi se na devoja?ko prezime, skra?ene oblike imena i sl., slovo dj ili ?). Pogrešno prijavljen podatak bi?e unet u vau?er za hotel i druga putna dokumenta i mo�e prouzrokovati probleme putniku u nastavku putovanja kod pograni?nih ili aerodromskih slu�bi, kao i u samim hotelima. Molimo putnike da prilikom rezervacije aran�mana dostave kopiju prve strane pasoša i ta?an kontakt telefon.

* Pograni?ne slu�be prilikom pasoške kontrole mogu zatra�iti od putnika da poka�e nov?ana sredstva (kartice, gotovina….), kao i me?unarodno zdravstveno osiguranje.

* Proveriti 2 dana pre putovanja ta?no vreme i mesto polaska autobusa.

* U hotelske sobe se ulazi prvog dana boravka od 14:00 ?asova (postoji mogu?nost ranijeg ulaska). Hoteli iz ove ponude registrovani su, pregledani i standardizovani od strane Nacionalne turisti?ke asocijacije zemlje u kojoj se nalaze. Svaki hotel ima restoran. Svaka soba ima tuš/WC. Opisi hotela su informativnog karaktera i preuzeti su sa web-stranica hotela. Za eventualna odstupanja i kvalitet usluge u okviru hotela organizator putovanja ne snosi odgovornost, jer to isklju?ivo zavisi od hotela. Objašnjenje: kontinentalni švedski sto – manji izbor namirnica i uglavnom je slatki doru?ak.

* Du�ina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti  (npr.du�ine trajanja obilazaka, termina polazaka…)

* Za sve informacije date usmenim putem, agencija ne snosi odgovornost.

* Potpisnik ugovora o putovanju ili predstavnici grupe putnika obavezni su da sve putnike upoznaju sa ugovorenim programom putovanja, uslovima pla?anja i Opštim uslovima putovanja organizatora putovanja.

* Rok za prijavu uglavnom zavisi od popunjenosti. Preporuka je da se raspitate o aran�manu minimum 4 – 8 nedelja unapred.

* Putnici sami snose odgovornost za li?na i putna dokumenta i njihovu validnost.

* Putnici se mole da se informišu o zakonu o zabrani pušenja na odabranoj destinaciji i da se striktno pridr�avaju lokalnih propisa s tim u vezi!

* Organizator ne mo�e uticati na spratnost smeštaja i deo zgrade. Raspodela soba vrši se na recepciji po dolasku. Millenium ?e proslediti �elje i zahteve hotelu, ali nije u mogu?nosti da garantuje za iste.

* Oznaka kategorije hotela u programu je zvani?no utvr?ena, i va�e?a na dan zaklju?enja ugovora izme?u organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisi poznate ne mogu biti relevantne. Poštovani putnici, �elimo da Vas upozorimo da usled svetske ekonomske krize mo�e do?i do opadanja kvaliteta i servisa hotelskih usluga, na svim destinacijama, na šta Millenium ne mo�e imati uticaja.

* Millenium ne u?estvuje u organizaciji slobodnog vremena putnika na odredištu, te ni na koji na?in ne snosi odgovornost za realizaciju fakultativnih lokalnih izleta koji su u organizaciji ino partnera.

* Ovaj Cenovnik je ra?en prema lokalnoj kategorizaciji i klasifikaciji hotela zemlje odredišta.

Za sve ove slu?ajeve, ukoliko na strani putnika do?e do bilo kakve štete i/ili nepredvi?enih troškova usled nepoštovanja navedenih uputstava i napomena, Organizator putovanja ne snosi odgovornost ve? celokupan iznos štete i/ili dodatnih troškova snosi putnik. Agencija zadr�ava pravo izmene u programu putovanja (redosleda pojedinih sadr�aja u programu usled objektivnih okolnosti). VA�NO Maloletnoj deci koja putuju bez jednog roditelja potrebna je saglasnost drugog roditelja za prelazak granice ili ukoliko putuju bez pratnje roditelja moraju imati overenu saglasnost oba roditelja i biti u pratnji punoletnog pratioca pri prelasku granice.

* Cena je garantovana samo za uplatu kompletnog iznosa. U suprotnom, garantovan je samo iznos akontacije.

Millenium zadr�ava pravo da propiše i druga?ije uslove pla?anja za pojedine promotivne ponude, kao i za zaposlene u firmama sa kojima zaklju?i poseban ugovor.

* U slu?aju promena na monetarnom tr�istu ili tr�ištu roba i usluga ili nedovoljnog broja prijavljenih putnika, agencija zadr�ava pravo korekcije cena, kao i izmene programa putovanja, spajanja sa drugom agencijom ili otkaza putovanja najkasnije 5 dana pred put.

* Organizator zadr�ava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su druga?ije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aran�man po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potra�uju nadoknadu na ime razlike u ceni.

 

 

Organizator putovanja: Turisti?ka agencija “MILLENIUM” iz Trstenika - Licenca Ministarstva Turizma OTP 76/2010 od 02.02.2010. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slu?aj insolventnosti i za slu?aj naknade štete po Ugovoru o garanciji putovanja broj 0003/2016 od 25.01.2016. zaklju?enog sa ugovara?em osiguranja Nacionalnom asocijacijom turisti?kih agencija PU “YUTA”. Polisa broj 300049832 od 25.01.2016. godine Akcionarskog društva za osiguranje „DDOR Novi Sad”

Aran�man je ra?en na bazi od minimum 45 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I mogu?e je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Agencije “MILLENIUM”