Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

Jednodnevni izlet Beograd

1 dana / 0 noci

Beograd – JEDNODNEVNI IZLET

Od ?ega zavise utisci koji se ponesu iz jednog grada? Na prvom mestu, grad u koji dolazimo prvi put, privla?i nas zbog svojih ljudi, a zatim zbog svojih bulevara i šetališta, obala i vrtova, zalaska sunca, kafea i restorana, muzeja, ritma �ivota, provoda.

U Beogradu sve uvek vri, ose?a se kako pulsira �ivot jednog grada na granici dve civilizacije, na uš?u Save u Dunav, ispod Avale. Šarm Beograda, jednostavno je neodoljiv. Uverite se! Turisti?ki vodi?i vas ?ekaju na mestu polaska!

Program putovanja

1. Dan – Sastanak putnika rano ujutru na dogovorenom mestu (oko 06:00h). Jutarnja vo�nja kroz Srbiju prema Beogradu sa usputnim pauzama radi odmora. 

Dolazak u Beograd u jutarnjim ?asovima. Po dolasku obilazak grada uz pratnju vodi?a-pesacka tura: Kalemgdan, mosta na Adi, Slavija, Terazija, Knez Mihajlove ulice, sajmiš??....

Polazak iz Beograda u popodnevnim satima (oko 18:00h). Dolazak u Novi Pazar u ve?ernjim ?asovima. 

Cena aranzmana: 1 800 din.

Aran�man uklju?uje:

Prevoz modernism turisti?kim autobusom sa klimom, TV, DVD, CD,
Pratioc grupe
Obilazak Beograda u pratnji stu?nog vodi?a
Troškove organizacije i puta

Aran�man ne uklju?uje:
Individualne troškove

Napomene:

-Ta?no vreme polaska agencija odredjuje 48 h pre putovanja.
-Fakultativni izleti su predvi?eni za minimum 25 osoba. U slu?aju manjeg broja prijavljenih cena je podlo�na promeni. Organizator zadr�ava pravo izmene termina i uslova izvo?enja fakultativnih izleta usled objektivnih okolnosti. Cena je podlo�na promeni u slu?aju promene cena: ulaznica, goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, putnih taksi u odnosu na dan izlaska programa.

USLOVI I NA?IN PLA?ANJA:

Pla?anje je u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu za efektivu Unicredit banke.
- Minimum 40 putnika za realizaciju aran�mana. U slu?aju manjeg broja prijavljenih agencija zadr�ava pravo promene cene uz saglasnost prijavljenih putnika. U slu?aju neslaganja putnika, agencija zadr�ava pravo otkaza aran�mana pet dana pred po?etak putovanja! Organizator putovanja zadr�ava pravo izmene redosleda pojedinih sadr�aja u programu u toku putovanja.
Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije… Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti.
Du�ina trajanja slobodnog vremena za individualne aktivnosti tokom programa putovanja zavisi od objektivnih okolnosti (npr. du�ine trajanja obilazaka, termina polazaka…).

Organizator putovanja je Dream Travel Service DOO, Novi Pazar. Licenca OTP 34/2014

Pla?anje se vrši isklju?ivo u dinarima po prodajnom kursu Intesa banke na dan uplate.

Uz ovaj program putovanja va�e Opšti uslovi putovanja TA Dream Travel Service, Licenca OTP 37/2014 izdata od strane Ministarstva od 15.04.2014. godine

 

 

Uz ovaj program va�e Opšti uslovi putovanja Dream Travel Service DOO, Novi Pazar, Licenca OTP 34/2014, izdata od strane nadle�nog Ministarstva 15.04.2014.godine