Zivot je putovanje
NEWSLETTER

Budite prvi obavešteni o specijalnim ponudama.

Pratite nas

kanal youtube

Instagram

@dreamtravel.rs

DRAČ - TIRANA - KRUJA

2 dana / 1 noci

DRAČ - ALBANIJA

DRAČ – TIRANA – KRUJA
2 dana / 1 noćenje
20.05 - 21.05 već od 39eur

Drač  -  (albanski Durrës) je grad i luka na obali Jadranskog mora, 33 km zapadno od Tirane, jedan je od najstarijih gradova u Albaniji. Njegov strategijski značaj uveliko je opredjeljivao sudbinu cele zemlje. Nalazi se na ulazu u Jadransko more što mu je davalo veliki značaj u istoriji. Bio je značajan u vreme stare Grčke i Rima. U njemu se nalazi velika arena iz II veka nove ere, kada je bio centar rimske provincije. U srednjem veku je pripadao Bizantiji. Kasnije su ga posedovali Mlečani, a Turci su ga zauzeli 1501. godine. Vekovima je bio najveća luka u evropskom delu Turske carevine.
U prvom balkankom ratu 1912. godine, Srbija je nakratko okupirala Drač i okolne gradove, anektirala ih i formirala Drački Okrug. Kada je Albanija postala nezavisna 1913. godine, Drač je bio njen glavni grad. To je ostao do 1920. godine.
Danas je Drač lep grad sa 114.000 stanovnika, turistički centar i najveća luka u Albaniji. Ispod starog grada razvio se novi sa lepim zgradama, bulevarima i šetalištima. Nekoliko feribota saobraća svaki dan sa Italijom. Na južnom delu, uz plažu, izgrađeno je mnogo hotela. Drač je poznat i po morskim specijalitetima. Sve to uz gostoprimstvo njegovih stanovnika čini ga privlačnim za turiste iz čitavog sveta. U blizini se nalazi moderni aerodrom, a povezan je auto putem sa Tiranom (33 km).

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan Novi Pazar – Kruja – Drač

 Polazak iz Novog Pazara  u ranim jutarnjim  satima (05:00h).  Nastavak puta preko Kosovske Mitrovice  do Albanije i mesta Kruja. Obilazak Kruja. Nakon obilaska nastavak puta prema Draču.  Dolazak u Drač, obilazak starog grada. Nakon obilaska odlazak u hotel. Smeštaj u hotel. Večera. Nakon večere zabava u hotelu  ili individualne aktivnosti. Mogućnost odlaska u diskoteku. Povratak u hotel.  Noćenje.

2.dan Drač – Skadar – Drač

Doručak. Nakon doručka napuštanje hotela i odlazak u Tiranu. Obilazak grada i njegovih znamenitosti(Etem begova džamija, Katolička katedrala, Skender begov trg). Nakon obilaska nastavak puta prema Prizrenu.  Obilazak grada i njegovih znamenitosti  i slobodno vreme za individualne aktivnosti i kupovinu. Nastavak puta prema Novom Pazaru. Dolazak u Novi Pazar u večernjim časovima.  Kraj usluga

Cene su za polupansion (HB) i izražene su u € po osobi. 

 

CENA ARANŽMANA:
samo 39€ 

 

ARANŽMAN OBUHVATA:

  • smeštaj u hotelu sa 4* na bazi jednog polupansiona (švedski sto)
  • prevoz turističkim autobusom (klima, audio/video oprema) na relaciji prema programu
  • usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera tokom boravka
  • obilaske po programu putovanja
  • troškove organizacije i vođstvo puta.
  • lokalne vodiče

 

ARANŽMAN NE OBUHVATA:

-međunarodno putno zdravstveno osiguranje

  • individualne troškove.

 

 

Molimo putnike da prilikom rezervacije aranžmana dostave kopiju prve strane pasoša i tačan kontakt telefon.

Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 putnika po autobusu, u suprotnom, krajnji rok za obaveštavanje  o otkazu aranžmana je 5 dana pre datuma polaska.

Način plaćanja: do polaska u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Banca Intesa na dan uplate.

 

UPOZORENJE: 

Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je nadoknaditi lično na licu mesta.

Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava. Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju i kroz koje putuju.

Preporučuje se putnicima,  da se o uslovima ulaska u zemlje EU ( potrebna novčana sredstva za boravak, međunarodno putno osiguranje, potvrde o smeštaju …) informišu na sajtu Delegacije EU u Srbiji www.europa.rs ili u ambasadi ili konzulatu zemlje u koju putuju. Agencija ne snosi odgovornost u slučaju da pogranične vlasti onemoguće putniku ulaz na teritoriju EU.

Upozoravaju se putnici da zbog poštovanja satnica predviđenih programom putovanja, ne postoji mogućnost zadržavanja autobusa na graničnom prelazu radi regulisanja povraćaja sredstava po osnovu TAX FREE, pa Vas molimo da to imate u vidu.

U slučaju štrajka, blokade na putevima i drugih nepredviđenih okolnosti na koje organizator putovanja ne može uticati, organizator zadržava pravo promene rute putovanja kao i izmene redosleda sadržaja u programu.

U slučaju promena cena: goriva, putarina, parkinga, tunela, trajekta, vinjeta-putna taksa i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.

Molimo putnike da o tačnom vremenu sastanka kontaktiraju agenciju dva dana pred put.

 

VAŽNA NAPOMENA:

 U slučaju uvođenja viza za državljane Republike Srbije, svi putnici su u obavezi da organizatoru dostave na vreme potrebnu dokumetaciju, a o uslovima i plaćanju viziranja će naknadno biti obavešteni

Minimalan broj osoba za fakultativne izlete je 25 osoba. Fakultativni izleti nisu obavezni deo programa i zavise od broja prijavljenih putnika. Cena se uglavnom sastoji od troškova rezervacije, prevoza, vodi?a, ulaznica, organizacije. Termini fakultativnih izleta su promenljivi i zavise od slobodnih termina po lokalitetima, broja prijavljenih putnika i objektivnih okolnosti

USLOVI I NAČIN PLAĆANJA: 40% prilikom rezervacije u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu Komercijalne banke na dan uplate i to gotovinski, putem administrativne zabrane ili platnim karticama VISA, DINA, MASTER I MAESTRO. Ostatak u 3 mesečne rate nakon polaska. Za rate koje dospevaju posle započetog putovanja potrebno je deponovati čekove 10 dana pre puta. 
 

Organizator zadržava pravo da putem AKCIJA i LAST MINUTE ponuda proda svoje slobodne kapacitete po cenama koje su drugačije od onih u cenovniku. Stranke koje su uplatile aranžman po cenama objavljenim u ovom cenovniku nemaju pravo da potražuju nadoknadu na ime razlike u ceni.

Organizator putovanja: Turistička agencija “DREAM TRAVEL SERVICE DOO” iz Novog Pazara – Licenca Minisatrstva Turizma OTP 37/2014 od 15.04.2014. godine. Organizator putovanja ima garancije putovanja u visini 300.000.-za slučaj insolventnosti i za slučaj naknade štete po Ugovoru o garanciji. Aranžman je rađen na bazi od minimum 40 prijavljenih putnika i usled nedovoljnog broja putnika organizator putovanja ima pravo otkaza putovanja, najkasnije 5 dana pre termina polaska. I moguće je izvršiti realizaciju programa uz manji broj prijavljenih putnika uz doplatu ili spajanja sa drugom agencijom.

Cenovnik br.2od 25.01.2017.

Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije “Dream Travel Service DOO”